Архів місяця »Березень, 2015«

Боротьба з труднощами соціально-економічного розвитку регіонів →  7 Березня, 2015

Проблеми в соціально-економічному розвитку регіонів, спрямованість інвестиційних потоків в розвиток регіони, різноманітність умов і можливостей регіонів вимагає раціонального ведення економічної політики. Ефективна організація господарської системи в рамках регіональної економіки зумовлює стратегічний розвиток економіки регіонів. Розміщення і розвиток виробничих потужностей є складовою частиною економічної політики регіональної економіки. У цьому плані актуальним завданням сьогодення є координація міжбюджетних […]

Інструменти посилення стійкості дохідної бази місцевих бюджетів →  7 Березня, 2015

У податковій системі на розвиток підприємницької діяльності приділяється велика увага, але разом з тим ще залишається багато невирішених проблем, які поступово вирішуються відповідно з лібералізацією економіки та її модернізацією. Зниження податкового тягаря призводить до різкого зменшення державної частки у складі новостворюваної вартості, служить забезпеченню фінансової стабільності суб’єктів економіки, розширенню масштабів підприємницької діяльності в регіонах. Але […]

Актуальність комбінування підходів до вивчення мов →  5 Березня, 2015

Самостійна робота допомагає найбільш ефективно залучати студента в пізнавальний процес, перетворюючи учня в активного його учасника. У зв’язку з цим особливої ​​актуальності набуває організація самостійної роботи студента, найважливішим моментом якої є контроль рівня засвоєння знань, отриманий в результаті виконання завдань. Під самостійною роботою розуміють сукупність всієї самостійної діяльності студентів, як в межах аудиторії, так і […]

Важливість розвитку інфраструктури агропромислової галузі →  5 Березня, 2015

У роки незалежності сільське господарство, проблеми розвитку села зайняли одне з важливих місць у державній політиці, в соціально-політичній, економічній і духовного життя. Поряд з виробництвом харчової продукції для населення, сировини для промисловості сільське господарство виконує також задачу ринку для промислових товарів. Будь-які зміни в аграрній політиці роблять свій вплив на всі сфери економіки країни. Стабільність […]