Архів місяця »Травень, 2015«

Забезпечення умов творчості для вітчизняних спеціалістів →  24 Травня, 2015

Актуальність підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері вищої освіти у наш час не викликає сумніву, бо без вирішення даної проблеми не представляється можливим ефективне функціювання держави і забезпечення потреб суспільства. Для вирішення сучасних соціально-економічних проблем принципове значення має створення умов, що сприяють творчому розвитку науки, бо нерідко створюються штучні перешкоди на шляху творчого розвитку науки можуть […]

Проблеми на шляху реалізації реформ – зарубіжний досвід →  24 Травня, 2015

Один з головних стрижнів демократії є місцеве самоврядування. У всіх країнах, де існує тривала традиція демократичного управління, місцеве самоврядування міцно стоїть на ногах. А це, в свою чергу, означає включення в політику місцевих лідерів, багатопартійність на локальному рівні і, як можна, широке прийняття участі населення у прийнятті рішень. В Грузії накопичився достатній досвід демократичного управління […]

Запозичення досвіду будівництва соціальної інфраструктури у містах →  24 Травня, 2015

Оптимізація муніципального управління і досягнення стійкого стану соціально-економічної системи регіону передбачають не тільки формування комфортних умов для проживання споживачів муніципальних послуг та природно-ресурсного потенціалу, а в першу чергу – організацію економічно-здорового, конкурентного середовища, здатного підтримувати роботу муніципального господарського комплексу, його передових підприємств. В поле зору сучасних муніципалітетів повинні постійно перебувати також завдання оздоровлення економіки, кадрова […]

Зарубіжні правові механізми покращення системи державного управління →  24 Травня, 2015

У дослідженні проблем податкової системи особливе значення має аналіз проблем альтернативного аудиту, бо їх рішення має сприяти захисту прав платників податків. Разом з тим, проблеми альтернативного аудиту та його значущості для захисту прав платників податків не приділяється належна увага. Таким чином, особливої ​​уваги заслуговує механізм альтернативного аудиту для захисту прав платників податків, бо правове регулювання […]