Адміністративна дисциплінарна відповідальність працівників за порушення з охорони праці

14 Лютого, 20102:24 pm

0


Адміністративна дисциплінарна відповідальність працівників за порушення з охорони праці

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про охорону праці» за порушення законодавчих Та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб, органів державного нагляду за охороною праці й представників професійних спілок винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Дисциплінарна відповідальність полягає у накладанні дисциплінарних стягнень; передбачених чинним законодавством. Відповідно до ст. 147 КЗпП встановлено такі дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи.

Право накладати дисциплінарні стягнення на працівників має орган, який користується правом прийняття на роботу цього працівника. Дисциплінарне стягнення може бути накладене за ініціативою органів, що здійснюють державний і громадський контроль за охороною праці.

За кожне порушення може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні дисциплінарного стягнення необхідно враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, попередню роботу працівника.

Дисциплінарні санкції являють собою форму впливу адміністрації підприємств, організацій за скоєння дисциплінарних проступків, пов’язаних з податковим правопорушенням.

Дані правопорушення знаходяться на стику адміністративної та дисциплінарної відповідальності, в основі якої лежить невиконання або неналежне виконання обов’язків зі сплати податків платником, як робітником конкретного підприємства або організації. При невиконанні їм особистих податкових обов’язків відповідальність настає у встановленому законом порядку.

Адміністративна відповідальність накладається на посадових осіб, винних у порушеннях законодавства про охорону праці у вигляді грошового штрафу. Право накладати адміністративні стягнення з причин, зазначених у ст. 49 Закону України «Про охорону праці», мають службові особи Держнаглядохороппраці.

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

Адміністративні санкції являють собою заходи адміністративного впливу за допомогою адміністративно-правових норм, які містять осудження винного за його діяння та можливі негативні наслідки для правопорушника.
.

Особливостями адміністративних санкцій є:

  • відсутність тяжких .правових наслідків;
  • застосування до менш тяжких правопорушень;
  • не передбачають судимості.

Підставою для адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність адміністративного правопорушення — винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність; яка посягає на суспільні відносини, що охороняються законом, за які законодавством передбачається адміністративна відповідальність.

Керівники та інші посадові особи підприємств, установ, організацій, включаючи установи банків, громадяни, у тому числі суб’єкти підприємницької діяльності, у разі порушення норм податкового права можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Адміністративної відповідальності підлягають особи, які досягли до моменту скоєння правопорушення шістнадцятирічного віку, осудні.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.