Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень

28 Липня, 20108:00 pm

2


АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Адміністративне стягнення – це захід юридичної відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка скоїла адміністративний проступок, а також попередження скоєння нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами.
Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлені такі види адміністративних стягнень.

1.    Попередження, тобто письмове або в іншій формі офіційне застереження уповноваженою посадовою особою громадянина про недопустимість скоєння ним адміністративних проступків.

2.    Штраф, тобто грошове стягнення, вилучення у порушника певної грошової суми у дохід держави.

3.    Оплатне вилучення предмета, який став засобом чи безпосереднім об’єктом адміністративного проступку, полягає у примусовому вилученні предмета та наступній його реалізації та поверненням вилученої суми колишньому власнику за вирахуванням витрат, пов’язаних з реалізацією даного предмета.

4.    Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення чи грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, полягає в примусовій безоплатній передачі цього предмета чи грошей у власність держави. Як правило, конфіскованим може бути лише предмет, який є приватною власністю порушника. Конфіскація здійснюється лише за вироком суду.

5.    Позбавлення спеціального права (права управління транспортним засобом, права полювання), наданого громадянинові, застосовується за систематичне або грубе порушення порядку користування цим правом на строк до трьох років.

6.    Виправні роботи на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, що скоїла адміністративний проступок, з утриманням до 20% її заробітку в дохід держави. Призначаються місцевим судом.

7.    Адміністративний арешт на строк до 15 діб призначається місцевим судом у виняткових випадках. Не застосовується до вагітних жінок; жінок, що мають дітей, які не досягли 12 років; неповнолітніх осіб; інвалідів першої та другої груп. За умов, передбачених Законом «Про надзвичайний стан», адміністративний арешт встановлено терміном до ЗО діб.

Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватися і як основні, і як додаткові стягнення, а інші стягнення можуть бути тільки основними. За правопорушення може бути накладене одне основне або основне і додаткове стягнення.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – через два місяці з дня його виявлення.

До іноземних громадян та осіб без громадянства може застосовуватися примусове видворення за межі України як специфічний вид адміністративного стягнення.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.