Актуальність організації курсів підвищення комп’ютерної грамотності персоналу

11 Серпня, 20161:25 pm

0


Актуальність організації курсів підвищення комп’ютерної грамотності персоналу

Ефективність функціонування підприємства і якість продукції, що випускається або послуг, що надаються безпосередньо залежить від рівня продуктивності праці персоналу. В якості основного чинника підвищення продуктивності праці вітчизняні та зарубіжні спеціалісти виділяють її мотивацію.

Серед мотиваційних стимулів важливим є, як матеріальне стимулювання працівників, так і нематеріальні стимули. Безперечним є твердження про забезпеченість підприємств кваліфікованими працівниками, їх раціональним використанням, як джерел високого рівня продуктивності праці, що впливає на збільшення обсягів продукції, що випускається, її якість і підвищення ефективності виробництва в цілому.

Не заважаючи на достатню увагу до цієї теми з боку науковців, поняття “продуктивність” все ще трактується неоднозначно. З позиції Міжнародної організації праці, поняття “продуктивність” і “продуктивність праці” слід розрізняти.

Так “продуктивність” вважається загальним показником, що характеризує ефективність використання всіх видів ресурсів (трудових, фінансових, матеріальних, інформаційних та ін.), які були використані для організації виробництва різних товарів і послуг.

В нашій країні, зважаючи на економічний стан, найважливішим фактором мотивації є матеріальні стимули у формі бонусів, премій та можливості професійного росту в компанії.

Але останнім часом у список речей, які можуть привабити більш кваліфікований персонал, який налаштований на більшу віддачу, є можливість працювати в комфортабельних умовах, отримувати можливість вільного графіку, мати медичне страхування і інструменти для підвищення кваліфікації.

Тому багато підприємств організовують майстер класи для персоналу для покращення таких знань і умінь:

– комп’ютерна грамотність – тренінги по використанню офісних програм та уроки фотошопу можуть бути доступними навіть дистанційно;

– мовна компетентність та ораторське мистецтво – використання іноземної мови та ефективних прийомів спілкування з клієнтами є досить важливими вміннями для сучасного спеціаліста у будь-якій галузі;

– передові інструменти ведення бізнесу – базові знання з Інтернет маркетингу та способів використання інструментів електронної комерції стануть у нагоді у найближчі роки.

Сьогодні підприємствам варто звернути увагу на використання передових інструментів мотивації праці і в результаті різноманітні певні мотиваційні чинники стануть не тільки стимулом до праці для конкретного працівника, а й ефективності підприємства в цілому.

Літературні джерела:

Рижков М.В., Павлова В.А. Мотивуючі фактори і продуктивність праці персоналу. // Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 290с.