Активізація транскордонного партнерства та реалізація транзитного потенціалу

15 Квітня, 20159:55 am

0


Активізація транскордонного партнерства та реалізація транзитного потенціалу

Розвиток транскордонного співробітництва, посилення інтеграційних процесів дають свіжий матеріал для осмислення, пошуку точок дотику державних, міждержавних, національних, міжнаціональних, колективних, приватних та індивідуальних інтересів в сучасному світі. Вітчизняні підприємства, працюючи багато років у кризових умовах встигли добряче відстати від закордонних конкурентів, тому актуальність їх інноваційного розвитку є дуже актуальною.

Фінансовий фактор активізації продуктивних сил поступово займає домінуюче місце в важелях суспільного розвитку, в тому числі і в задачах налагодження соціального партнерства, досягнення суспільної згоди через формування економічних пропорцій споживання матеріальних благ, доступності ресурсів.

Розробка нових документів і пропозицій у цьому зв’язку повинна привертати пильну увагу фахівців, науковців, громадськості, зокрема з питань державного фінансового забезпечення програм і планів розвитку територій.

Науковці звертають увагу на те, що без підтримки зарубіжних партнерів розвиватися буде досить складно, тому потрібно активізувати транскордонні проекти, способи обміну досвідом та трансферу технологій. Наша країна має досить великий транзитний потенціал, тому потрібно розвивати швидко логістичну інфраструктуру та дати працювати транспортним підприємствам, так як про це вказано на цьому Інтернет сайті: http://neolit.ua/traffic/negabaritnye_perevozki.

Новими перспективами відкривається для жителів проект державної підтримки економіки та соціальної сфери. Так, до соціально значущих можна віднести такі напрямки перспективного розвитку:

1) транспортна доступність;

2) туризм;

3) промисловість і торгівля;

4) сільське господарство;

5) мале і середнє підприємництво;

6) освіта;

7) будівництво та житлово-комунальне господарство;

8) транскордонне співробітництво;

9) охорона здоров’я;

10) культура;

11) енергетика;

12) зв’язок;

13) державні закупівлі та закупівлі окремих юридичних осіб.

За напрямками передбачено кілька завдань і відповідні ключові події. Оцінка активності фінансових важелів держави, планованих для втілення цього плану, проведена за критерієм повторюваності в ключових подіях параметра, що відображає застосування фінансового важеля.

Для оцінки моделі соціального партнерства на найближчу перспективу важливо врахувати структуру і повноваження суб’єктів управління державними фінансами.

Суб’єктний склад багато в чому визначає майбутні перспективи модернізації економіки регіону, успішність впровадження програм соціально-економічного розвитку.

Літературні джерела:

Ларіна Тетяна Василівна. Перспективи використання державних фінансів і капітальних вкладень для модернізації економіки регіону. // Фінанси в умовах модернізації регіональної економіки. – К.: Академія муніципального управління, 2014. – 170 с.