Активні методи навчання іноземних мов у підготовці до екзамену з англійської

Квітень 24th, 20132:59 pm

0


Активні методи навчання іноземних мов у підготовці до екзамену з англійської

Виходячи з опису вимог до сучасних методів навчання іноземних мов можна зробити висновок про те, що домінуюче місце в освітньому процесі повинні зайняти активні методи навчання іноземної мови.

Науковці здебільшого під активними методами навчання розуміє методи, які реалізують установку на більшу активність суб’єкта в навчальному процесі, на противагу так званим традиційним підходам, де учень грає набагато більш пасивну роль.

Активний метод пізнання – це процес і результат активної дії пізнає. Активні методи навчання дозволяють особистості самої “будувати” своє знання, активно і творчо користуватися ним в житті як своїм придбанням для формування особистості.

Хоча такий метод використовується разом з іншими підходами у процесі підготовки до екзамену з англійської мови.

Найчастіше цей процес відбувається з репетитором, коли учень відстав у програмі або бажає покращити свої знання. Більш детально про цей процес написано на цьому сайті: экзамен по английскому (spbapo.ru), але ми не можемо не сказати, що в першу чергу робиться акцент на покращення граматики та лексики.

Без потрібних граматичних знань, учень навіть знаючи тематичну лексику не може побудувати правильне речення і в результаті не зможе отримати хорошу оцінку.

Дослідники виділяють характеристики активних методів навчання:

1) примусова активізація мислення навчають (вимушена активність);

2) забезпечення постійної залучення учнів у навчальний процес;

3) самостійне вироблення рішень при високій мотивації та емоційності учнів;

4) постійна взаємодія учнів і викладача в процесі діалогічного і полілогічну форм організації навчального процесу;

5) прояв рефлексивної самоорганізації діяльності педагога і учнів у спільної навчальної діяльності “вчення – навчання”.

Існують різні класифікації активних методів навчання, вивчивши які нам вдалося створити ще одну класифікацію, побудовану на ієрархії за принципом “від простого до складного”, а саме: пошуковий метод, проблемний метод, ігрової та метод проектів. Використання цих методів дозволяє побудувати процес навчання іноземних мов як двосторонній взаємозалежний процес, головний результат якого – переклад спеціально організованої активності учня в його власну.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.