Алгоритм аналізу епічного і драматичного твору

14 Січня, 20132:37 pm

0


Алгоритм аналізу епічного і драматичного твору

Тематика:

– сформулюйте тему твору,

– визначте місце цієї теми у контексті створення тексту,

– чи була тема дискусійною,

– опишіть авторське бачення теми, специфіку його позиції (у порівнянні з сучасниками),

– визначте прийоми і засоби розкриття цієї теми. Проблематика:

– систематизуйте проблеми (економічні, соціальні, етичні, психологічні, філософські, політичні, історичні, культурні та ін.),

– з’ясуйте значущість проблематики для сучасників автора,

– охарактеризуйте авторське бачення цієї проблематики,

– на якому матеріалі поставлена проблема? Охарактеризуйте вирішення проблеми.

Система персонажів:

– з’ясуйте, чи об’єднані образи у систему, визначте головних і другорядних – поясніть принцип такого виділення,

– за яким принципом протиставляються і зіставляються герої,

– образ головного героя – проаналізуйте засоби створення образу, ім’я персонажа, роль портрету, мови, побутових деталей, пейзажу, визначте місце героя в системі персонажів, міру участі героя в конфлікті, вчинки та їх мотиви, відшукайте авторську характеристику героя, самохарактеристику і характеристику героя іншими персонажами; для чого автор створив цей образ.

Система конфліктів:

– визначте конфлікти та їх характер (економічні, соціальні, етичні, психологічні, філософські, політичні, історичні тощо);

– визначте життєву основу конфліктів у цьому творі; виявіть основний конфлікт, аргументуйте своє рішення;

– вкажіть моменти зав’язки, кульмінації та розв’язки конфлікту;

– оцініть ступінь актуальності конфлікту для часу написання твору.

Сюжет і композиція:

– визначте основу сюжету цього твору;

– визначте основні сюжетні лінії, бічні сюжетні лінії;

– виявіть експозицію, зав’язку, епізоди розвитку дії, кульмінацію, розв’язку, епілог;

– як розкриваються характери героїв у сюжеті,

– особливості композиції сюжету (співставте сюжет і фабулу),

– композиційні особливості твору (позасюжетні елементи, роль пейзажу, інтер’єру, портрету), особливі композиційні прийоми,

– охарактеризуйте склад твору (наявність частин, які це частини, їх співвідношення). Чи відповідає композиція твору авторським завданням?

– з’ясуйте собливості часу і постору у творі,

– складіть карту художнього світу твору (карту мандрів героя).

Мова літературного твору (виділіть поетичні прийоми, фігури, поетичну лексику, синтаксичні та мелодійні особливості твору). Чи зумовлений добір зображально-виражальних засобів для розкриття ідеї твору?

Родовидова і жанрова специфіка твору (визначте вид, жанр твору, чи використовується у творі родовидовий або жанровий синтез?)

Ідейний світ:

– охарактеризуйте авторську оцінку,

– опишіть авторський ідеал,

– сформулюйте художню ідею твору,

– визначте пафос твору.

Рисилітературногонапрямуутворі(концепція особистості, засоби зображення персонажа, взаємовідношення його із середовищем, конфлікти, характерні для цього напряму, жанри, особливості стилю). Чи зустрічаються у творі риси інших напрямів? Яке місце цього твору у доробку автора і в літературному процесі?