Альтернативні політичні рухи

13 Червня, 20136:52 am

0


Альтернативні політичні рухи

Розвиток технологій викликає істотні зміни у соціальній структурі суспільства. Розширюється середній клас і зменьшується чисельність “класичного” пролетаріату, змінюється демографічна і національна структура сучасних суспільств. Нові підходи до розвитку суспільства в розвинених країнах викликали появу «альтернативних рухів». Вони націлені на рішення проблем екології, війни і миру, розвитку технічного і культурного прогресу, зближення рівня життя різних соціальних прошарків населення.

Ідеологи таких течій відкидають існуючу практику політичних партій та традиційніх суспільних і профспілкових рухів. Діяльність учасників “альтернативних рухів” націлена не на зміну існуючого соціального ладу, а на поліпшення його окремих сторін. Це дає змогу приймати участь у неформальних організаціях та громадській діяльності представникам самих різних соціальних верств. Частина положень програм ”альтернативних рухів” тотожні вимогам лівих. В той же час, вони відкидають ідею про вирішальну роль економічних відносин і класової боротьби в сучасних суспільних перетвореннях.

Соціальною основою альтернативних рухів слугують середні прошарки населення, котрі складають приблизно половину всього приросту працездатного населення. Крім того, значно поповнюють ряди цих рухів представники молоді та маргінальних верств. Сильний поштовх концепціям альтернативних рухів дали технологічні розробки проблематики майбутнього, глобальні проблеми сучасного світу. Все більше діяльність «альтернативних рухів» націлена на протиставлення демократичних мас діяльністі теократів і бюрократичного апарату. Наприклад, всесвітні економічні форуми в Давосі становляться ареною зіткнень антиглобалистів з усьсого світу з сучасним фінансовим і бізнесовим істеблішментом.

Активісти цих рухів більше уваги приділяють гармонічному розвитку особистості в співвідношенні з природою. Найбільше оранізована течія – це рух “зелених”, наприклад, “Гринпіс”, який вже давно переступив за межі національних кордонів. Інша форма – це, так звані, “громадянські іниціативи”, які виборюють конкретні політичні, економічні, національні, культурні або інші соціальні пректи. Відкидаючи політичні методи перетворення суспільства, вони бачуть порятунок людства в подрібненні промислових і суспільних одиниць, в ненасильницькому опорі і постійному самовдосконаленню людства, в перетворенні суспільства на основі розширення повноважень сільських і міських комун.