Аналіз можливих способів розвитку бізнесу

Липень 14th, 20133:51 am

0


Аналіз можливих способів розвитку бізнесу

Виділяють такі способи розвитку компаній: екстенсивний, інтенсивний, комбінований.

Екстенсивний шлях розвитку характеризується збільшенням обсягів продажів за рахунок введення нових виробничих або торгових площ, освоєння нових ринків збуту, збільшення кількості персоналу. При такому способі розвитку відбувається перенесення існуючих в компанії технологій, організаційних структур на нові об’єкти.

Розвиток компанії здійснюється за рахунок збільшення виробничих, складських та торгових площ. При цьому збільшуються обсяги продажів у міру введення нових виробничих і торгових площ. Для управління новими об’єктами і товарними обсягами потрібне збільшення керівного складу. Принципи та засоби взаємодії в системі управління залишаються без змін. До наявних товарних потоках у міру введення нових площ додаються нові товарні обсяги, які можуть як збільшити існуючі потоки, так і утворити нові потоки.

Якщо мова йде про торговий бізнес, то використовуються всі способи задоволення потреб клієнта і забезпечення продукції належним пакуванням – гуртом закуповуються пакети майка, які потім використовуються на торгових площах.

Інтенсивний шлях розвитку характеризується збільшенням обсягів продажів за рахунок вдосконалення структури та організації управління, впровадження нових технологій на наявних площах. Тому змінюються принципи управління. Результати досягаються за рахунок підвищення ефективності праці та якості управління. Можливі штатні зміни, пов’язані з впровадженням нових технологій, підвищується інтенсивність праці співробітників і ефективність використання наявних площ.

Збільшення виробництва, складської обробки і продажів здійснюється за рахунок впровадження нових технологій, які дозволяють збільшити оборот, зменшують втрати при обробці товарів і дозволяють вести точний облік їх руху.

Розширення торговельних площ за рахунок ліквідації підсобних приміщень, де зберігалася частина товарів, досягається завдяки своєчасному поповненню необхідними товарами.

Комбінований шлях розвитку поєднує в собі способи екстенсивного та інтенсивного шляхів розвитку. Розширення бізнесу здійснюється за рахунок розширення або введення до ладу нових площ при одночасному вдосконаленні управління, впровадженні нових технологій роботи.

Розвиток бізнесу компанії з інтенсивного шляху може поєднуватися з розширенням виробничих і торгових площ, появою нових торговельних і складських об’єктів, в яких застосовуються нові технології. Віддача і окупність таких об’єктів здійснюється швидше.

Зазначені способи розвитку бізнесу повинні підкріплюватися створенням необхідних умов в компанії і розробкою механізмів їх реалізації.