Аналіз наукових поглядів на виховання свідомої дисципліни учня

30 Липня, 20141:41 am

0


Аналіз наукових поглядів на виховання свідомої дисципліни учня

Дисципліна  –  це неухильне додержання встановленого порядку, сумлінне виконання своїх обов’язків, вимог колективу, свідоме підкорення поведінки людини громадському обов’язку.

Тверда дисципліна передбачає ще й свідомість і добровільність.

Свідома дисципліна виявляється в довір’ї і організованості, товариському ставленні і повазі до людини, самостійності, в ставленні до праці, до власності, до колективу, суспільства, в подоланні перешкод на шляху до здійснення поставлених завдань.

Свідоме, добровільне виконання правил співжиття повинно стати внутрішньою потребою, нормою поведінки кожного члена суспільства. Тому виховання свідомої дисципліни  –  одне з найважливіших завдань виховання підростаючого покоління.

Дисципліна в школі будується на принципах високої свідомості і добровільного підкорення інтересам колективу. Вона передбачає всебічний розвиток ініціативи і творчої самодіяльності учнів. Поєднання високої вимогливості з повагою до особистості учня, його людської гідності  –  одна з особливостей дисципліни в школі.

Виховання дисципліни передбачає насамперед усвідомлення учнями її значення, її ролі в суспільному житті, розуміння її суті як категорії моральної і політичної. Учні повинні розуміти дисципліну як найважливішу умову співжиття, регулювання суспільних відносин, організації виробництва і як неодмінну моральну рису людини, як дисципліну, обов’язкову для всіх.

Основні вимоги і норми шкільної дисципліни сформульовані в правилах для учнів: вони визначають обов’язки учнів школи, їх ставлення до навчання і праці, до вчителів і батьків, до старших, регулюють взаємовідносини учнів у колективі, їх поведінку.

Систематичне роз’яснення правил поведінки відповідно до рівня розвитку і віку учнів має становити одне з центральних завдань морального виховання.

Свідома дисципліна в школі будується на єдиних і обов’язкових вимогах, що їх ставлять колектив педагогів і колектив учнів, суспільство, і які глибоко усвідомлюються учнями. Усвідомлена вимога становить передумову формування понять, що реалізуються в поведінці.

Підтримані всім колективом, вимоги стають обов’язковими для кожного члена колективу. Щоб стати органічною частиною поведінки, усвідомлена вимога потребує закріплення через вправляння, організацію досвіду.

Вимога, яка не спирається на досвід, на звичку, позбавлена «гімнастики поведінки», не досягає педагогічної мети. Ось чому необхідною умовою виховання свідомої дисципліни є чіткий режим і внутрішній розпорядок школи, який неухильно здійснюється колективом педагогів і учнів.

Свідома дисципліна  –  не тільки результат виховного процесу, а й неодмінна умова і засіб, що забезпечують успішну роботу школи, життя і діяльність учнівського колективу. Строгий і чіткий порядок у всьому  –  на уроці і в позакласній роботі, систематична вимога додержувати встановленого режиму і правил поведінки в школі і поза школою – все це дисциплінує учнів, сприяє вихованню в них організованості, культури поведінки.

Формування свідомої дисципліни – складний процес, що вимагає від учителя великого такту, вміння організувати дитячий колектив, правильно застосувати методи морального виховання. Свідома дисципліна виховується на основі різносторонньої навчальної і трудової діяльності учнів.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто