Аналіз специфічних рис соціально-економічної політики держави

Травень 27th, 20152:32 am

0


Аналіз специфічних рис соціально-економічної політики держави

Наукове дослідження проблеми правового забезпечення соціально-економічної політики в процесі державного управління в аспекті захисту прав та інтересів людини має принципове значення, бо, без відповідного правового забезпечення, ефективна реалізація соціально-економічної політики держави в аспекті захисту прав та інтересів людини практично неможлива.

У зв’язку з цим, наукове дослідження сутності та специфічних рис соціально-економічної політики держави, і відповідні висновки можуть і повинні служити необхідною умовою ефективного управління суспільством і державою.

Разом з тим, це має велике значення для вирішення проблеми правового забезпечення соціально-економічної політики держави.

Необхідно особливо відзначити, що визначення сутності та специфічних рис соціально-економічної політики держави, тобто політики, яка відрізняється як від безпосередньо соціальної політики, так і від безпосередньо економічної політики, набуває принципового значення для захисту прав та реалізації інтересів кожної людини.

Саме виходячи з вищевідзначеної проблеми, особливого значення набуває проведення державою науково обгрунтованої соціально-економічної політики.

При розгляді сутності та специфічних рис соціально-економічної політики держави, а також проблеми реалізації цієї політики, є актуальним використання філософії цілі і філософії соціальної мети.

Разом з тим, потрібно звертати увагу на на теорії верховенства інтересів народу і на теорії збалансованості прав і відповідальності посадових осіб, філософсько-правові основи політичного менеджменту, а на принципово нове осмислення сутності й специфічних рис соціально орієнтованої ринкової економіки, без урахування яких не представляється можливим розробка та ефективне здійснення соціально-економічної політики держави в аспекті захисту прав і реалізації інтересів кожної людини.

Притому, з наукового аналізу соціально-економічної політики держави логічно випливає, що під цією політикою повинна матися на увазі не тільки просто взаємозв’язок і взаємозалежність соціальної політики та економічної політики, тобто повинна матися на увазі не просте сума соціальної політики та економічної політики держави, а, насамперед, повинна матися на увазі необхідність підходу до економіки з точки зору соціальної спрямованості.

Виходячи з усього вищевикладеного, для ефективності соціально-економічної політики держави особливе значення має правове забезпечення цієї політики – як необхідної умови захисту прав і реалізації інтересів кожної людини.

Літературні джерела:

Кураташвілі Ніно Зігфрідовна. Проблема правового забезпечення соціально-економічної політики в процесі державного управління в аспекті захисту прав та інтересів людини. // Сучасні проблеми державного та муніципального управління. – К.: Академія муніципального управління, у 2-х частинах, Ч.2, 2015. – 168 с.