Аналіз сучасних напрямків розвитку дистанційного навчання

Серпень 28th, 201312:35 pm

0


Аналіз сучасних напрямків розвитку дистанційного навчання

В суспільстві відбуваються процеси інформатизації та комп’ютеризації, які зачіпають практично всі сфери соціуму і призводять до значних змін в житті людей. Повною мірою це відноситься і до сфери освіти. Постійна модернізація суспільства вимагає безперервного навчання людей протягом усього життя. Тому, забезпечення рівного доступу до освіти для всіх членів суспільства, можливість вільно розвивати свої здібності в обраному напрямку – важливе завдання сучасності.

Застосування інформаційних технологій покликане забезпечити можливість отримання потрібного освіти всіма бажаючими, незалежно від місця їх проживання. Одним з інструментів досягнення цієї мети є дистанційна освіта (ДО) – важлива ознака змін у сфері освіти: виникають дистанційні університети, віртуальні аудиторії тощо ДО впроваджується в освітній процес і на денних факультетах ВНЗ, там, де контакт викладача і студента традиційно проходив в очній формі. Електронні підручники, конспекти лекцій, комп’ютерне тестування – це вже реальність сучасного навчання.

Важливим елементом освітнього процесу є контроль рівня знань, який опанував студент в процесі навчання. В останні роки широке поширення набули методи тестування з використанням комп’ютера, так зване електронне тестування.

Подальше поширення в майбутньому цієї форми перевірки знань, на наш погляд, не викликає сумнівів. Однак, в даний час переважною формою е-тестування є метод, при якому тестований повинен вибрати правильну відповідь з деякого набору пропонованих варіантів відповідей, проставляючи галочку у відповідне поле. При цьому викладач не може проконтролювати мотив, на основі якого студентом був зроблений вибір правильної відповіді, більше того, викладач не може бути впевнений навіть у тому, що цей вибір зробив саме той студент, на чиє ім’я була заповнена відповідна форма.

Ми пропонуємо використовувати в деякому сенсі нову форму видал? Нного е-тестування – відео тестування. Одна з можливих програмних реалізацій такого підходу носить назву «Intermay» і проходить зараз тестові випробування в рамках навчального процесу з математики та інформатики в Мурманськом технічному державному університеті.

Суть відео тестування полягає в наступному. Викладач розробляє набір питань за деякою темою досліджуваної дисципліни і розташовує їх на сайті в Інтернеті.

Для проходження тестування студенти повинні мати ПК з веб-камерою і мікрофоном і, звичайно, широкосмуговий вихід в Інтернет. Цим вимогам відповідають зараз всі стандартні ноутбуки. Студенти повинні бути обізнаними у сфері технологій, щоб вдало почати тест і не втратити свої данні через великі файли тестів. Для цього потрібно змінити місце зберігання кешу браузерів і дати системі можливість повноцінно працювати.

Студенти у зручний для себе час заходять на сайт, реєструються, вибирають потрібний тест і відповідають на запропоновані питання перед відеокамерою. На екрані з’являється питання, студент відповідає на нього протягом заданого викладачем часу, а відповідь записується у відеофайл, який зберігається на сервері.

Викладач у зручний для себе час може переглянути записані відповіді студентів, виставити оцінку, відправити студенту по e-mail небудь зауваження та коментарі.

Такий спосіб тестування найбільш наближається до звичайного опитуванням студентів в рамках іспиту, заліку чи колоквіуму. При цьому студент відповідає на запропоновані запитання тоді, коли він готовий і коли це йому зручно. З іншого боку, викладач перевіряє іідеотест у зручний для себе час. Відеофайли з відповідями зберігаються на сервері і можуть переглядатися неодноразово.