Аналіз зарубіжного досвіду в сфері підтримки підприємництва

15 Червня, 20148:13 am

0


Аналіз зарубіжного досвіду в сфері підтримки підприємництва

В даний час в Україні складне становище малого бізнесу ще більш обтяжується недосконалістю законодавчої бази, високими ставками податків та майже повною відсутністю фінансової підтримки з боку держави.

І, хоча була введена спрощена система оподаткування, що замінює сплату окремих податків і зборів сплатою єдиного податку з веденням спрощеного обліку та звітності, невирішеними залишилися багато інших проблем, серед яких – обов’язкова сплата підприємствами, крім єдиного податку, ще та єдиного соціального внеску. Тому особливий інтерес для українських підприємців представляє податковий механізм підтримки малого бізнесу за кордоном.

Наприклад, у Швеції існує практика спрощення процедури сплати податків: самозайняті особи і дрібні торговці можуть не реєструвати свій бізнес, досить лише заявити про нього до податкової інспекції, а підприємство з річним оборотом до 100 тис. євро може подавати податкову декларацію не раз на місяць, а раз на рік.

У Великобританії для малих підприємств передбачена прискорена амортизація (25%) будівель і споруд, крім того, періодично вводяться тимчасові податкові пільги, що дозволяють стимулювати розвиток потрібного державі напрями бізнесу.

Наприклад, пільга для підприємств, що купують високотехнологічну продукцію, полягає в тому, що 100% вартості придбаних комп’ютерів (а також сучасних засобів зв’язку та іншої техніки) вони можуть зараховувати в рахунок зменшення оподатковуваного прибутку, що сприяє стимулюванню інноваційного розвитку у сфері малого бізнесу.

В нашій країні також потрібно звертати увагу на інноваційні інструменти, зокрема на використання Інтернету, як маркетингового інструменту. Працівники компанії, яка займається створенням сайтів у Києві наголошує на низьку активність компаній у цьому сегменті і цю ситуацію потрібно справляти.

В Україні ж на сьогоднішній день залишається невирішеним ряд проблем у сфері розвитку малого бізнесу, в силу чого потрібне подальше вдосконалення нормативної бази у напрямку спрощення процедур реєстрації та закриття бізнесу, формування стимулюючих умов для його розвитку, а також вдосконалення діючої спрощеної системи оподаткування тощо.

Так, на розвитку малого підприємництва в Україні позитивно позначилося б введення пільг, подібних існуючим в США, – наприклад, бонус першого року, коли для новостворених підприємств в перший рік податок виплачується не з усієї, а з лише половини оподатковуваної суми.

Очевидно, що існуючі за кордоном методи стимулювання і підтримки малого підприємництва є ефективнішими за вітчизняні, забезпечуючи куди більш дієві результати у вигляді високого рівня ВВП, економічного зростання і соціальної зайнятості населення. На думку вітчизняних науковців, використання зарубіжного досвіду в даній сфері стане значущим і істотним каталізатором стрімкого економічного зростання і нашої держави.

Літературні джерела:

Бубнова А.М., Алесіна Н. В. Податковий механізм стимулювання малого бізнесу в Україні та за кордоном. // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє (14 березня 2014 р.). – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – 825 с.