Аспекти використання інтерактивних методів навчання у вузах

Липень 1st, 20131:54 am

0


Аспекти використання інтерактивних методів навчання у вузах

Довкілля сучасної людини постійно збагачується новими небезпеками природного та антропогенного характеру. Кількість випадків травматизму, аварій і катастроф в Україні, як показує статистика, як і раніше перевищує аналогічні показники країн Європи. Тому актуальність даної теми не викликає сумнівів. У даних умовах проблема підвищення якості навчання з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, охорони праці та проблема формування культури безпеки всіх верств населення вимагає пошуку і застосування в процесі навчання на всіх рівнях освіти (починаючи зі школи і закінчуючи вузами) нових методичних інновацій.

Наявність вже вивчених і утворення нових джерел небезпеки вимагають нових підходів по їх вивченню.

Багато інновації в навчанні пов’язані з використанням інтерактивних методів навчання.

Інтерактивний означає здатність взаємодіяти або з чимось (наприклад з комп’ютером), або з ким-небудь (людиною).

Інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання. У ході такого навчання здійснюється пряме спілкування між навчальним і учнем. Даний вид навчання є специфічною формою організації пізнавальної діяльності, яка має на увазі цілком конкретні та прогнозовані цілі, при цьому навчальний процес організовується таким чином, щоб практично всі учні виявилися залученими в процес пізнання, беручи участь у спільному вирішенні спільних, і в той же час значущих для кожного учасника проблем.

У ході діалогового навчання студенти вчаться мислити об’єктивно і критично на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми, формувати професійний розмовний сленг (термінологію).

Багато нових наукових матеріалів знаходяться в електронному варіанті, але для кожного навчального класу потрібно обрати принтер brother на сайті originalam.net для легкого друку потрібної інформації.

У сучасній педагогіці існує близько багато технологій інтерактивного навчання таких як: робота в парах, мозковий штурм, ділова гра та ін..

Висновки.

1. Для реалізації інтерактивного навчання при вивченні дисциплін кафедри необхідно:

– Вибрати тематику занять, що забезпечує можливість обговорення в групі розглянутої проблеми в цілому;

– Вибрати відповідну технологію і форму інтерактивного навчання.

2. У рамках існуючого стандарту навчання дисциплін найбільш прийнятною технологією інтерактивного навчання необхідно вважати роботу в парах, мозковий штурм, рольова гра.

3. Застосування інтерактивних методів навчання є одним з перспективних і ефективних способів підготовки майбутніх керівників об’єктів господарської діяльності, фахівців у галузі БЖД.