Автоматизація моніторингу теоретичних знань студентів

Липень 17th, 20133:33 am

0


Автоматизація моніторингу теоретичних знань студентів

Однією з найважливіших складових модернізації системи освіти є курс на підвищення якості знань і приведення їх у відповідність сучасним реаліям. Більше того, сучасний програмний продукт для тестування якості знань студентів здатний забезпечити і зворотний зв’язок, відображаючи і підвищуючи якість викладання і відповідність стандартам навчальних курсів, що розробляються і читаних викладачами.

На жаль, методологічна база та практична реалізація більшості існуючих тестуючих систем з гуманітарних наук (детально estnauki.ru) на сьогоднішній день залишають бажати кращого. Особливо хотілося б звернути увагу на такі вимоги до розробки сучасних тестуючих систем, як:

1. Масштабованість програмного продукту, можливість приведення тестуючих опитувальників з різних дисциплін до єдиного стандарту;

2. Повнота охоплення предметної області тестом або групою тестів, якість і простота розробки тестуючих опитувальників викладачами;

3. Достовірність і швидкість перевірки знань у тестованих, що дозволяє зробити тестування повсякденним інструментом;

4. Реалізація в процесі тестування, крім діагностичної та контрольної, важливих педагогічних функцій навчання і виховання.

Включення в освітній процес обов’язкового педагогічного моніторингу у формі тесту ключових теоретичних знань, пропонуємо не фіксований набір варіантів відповіді, а можливість вводити відповідь або вибирати його з переліку ключових слів, має цілий ряд переваг:

1. Перелік тем і питань вже, по суті, заданий у стандарті кожної навчальної дисципліни як перелік дидактичних одиниць і ключових слів.

2. Контролюючи списки ключових слів тесту, легко формалізувати контроль відповідності викладаються курсів державному стандарту.

3. Кількість дистракторів (невірних варіантів відповіді) для кожного питання виявляється рівною кількості ключових слів (100-500 замість 3-5 в закритих тестах), що дозволяє виключити вгадування відповіді тестованими.

4. При цьому дистрактори формуються автоматично.

5. Моніторинг має забезпечувати повернення в наступних тестах до незадовільно засвоєним і зданим темами попередніх тестів.

Результати сучасних досліджень використовуються для розроблення програмного комплексу для автоматизації моніторингу ключових теоретичних знань студентів.

Таким чином, розробляється автоматизована система зможе якісно змінити і стандартизувати процес контролю знань студентів, дозволяючи, крім того, здійснити поетапне розгортання його від масштабів окремої дисципліни та навчального закладу до загальнодержавного рівня.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.