Бесіда як метод навчання

26 Квітня, 20149:47 am

0


Бесіда як метод навчання

Особливо цінним у бесіді як методу навчання є те, що вона дає можливість якнайбільше активізувати розумову діяльність учнів — їх мислення і мову, увагу, забезпечує тісний зв’язок навчального матеріалу з їх досвідом, попередніми знаннями. А це дуже важливо для свідомого засвоєння понять, утворення міцних асоціацій.

Бесіда може бути:

а) вступна, яка застосовується, щоб підготувати учнів до вивчення нового матеріалу;
б) бесіда, яка має на меті вивчення нового навчального матеріалу;
в) повторно-закріплююча бесіда, яка застосовується після викладу нового матеріалу;
г) узагальнююча бесіда, як засіб повторення, закріплення та узагальнення знань;
д) контрольно-перевірна, яка використовується Під час перевірки та оцінки якості знань учнів.

Евристична бесіда допомагає учням на основі наявних. у них знань і досвіду самостійно формулювати відповідні поняття, судження, робити висновки. Вона являє собою ніби ланцюг умовиводів, які роблять учні за допомогою навідних запитань учителя. За логічним характером евристична бесіда може бути дедуктивною або індуктивною.

Перелічені види бесіди в процЬсі уроку переплітаються між собою. Так, під час засвоєння нового матеріалу відбувається і закріплення знань, а в процесі перевірки і обліку знань часто подається новий, додатковий матеріал. Хоч різні види бесіди тісно зв’язані між собою, кожна з них має свою специфіку.

Дуже важливо правильно формулювати й ставити запитання. А ставити запитання треба так, щоб між ними був логічний зв’язок, щоб у своїй сукупності вони розкривали суть питання, яке вивчається, забезпечували набування знань у певній системі.

Чітко сформульовані запитання треба ставити перед усім класом, щоб учні їх продумали, а потім пропонувати комусь відповісти.

Учневі, який неправильно відповів, слід запропонувати самому виявити неточність, помилку; якщо він не зуміє цього зробити,— викликати іншого, запропонувавши йому дати правильну відповідь. Протягом уроку вчитель може викликати окремих учнів кілька разів, щоб активізувати їх розумову діяльність.

Учителеві треба добиватися, щоб відповідь учня була точною, вичерпною, становила закінчену самостійну думку, розкривала суть поставленого запитання, була науково аргументованою, щоб у відповіді наводився конкретний, фактичний матеріал.

На закінчення бесіди вчитель підбиває підсумки, вказує, як засвоєно навчальний матеріал, що учні недостатньо засвоїли, на що їм слід звернути більшу увагу й над чим попрацювати під час самостійної роботи.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто