Боротьба з труднощами соціально-економічного розвитку регіонів

7 Березня, 20153:42 am

0


Боротьба з труднощами соціально-економічного розвитку регіонів

Проблеми в соціально-економічному розвитку регіонів, спрямованість інвестиційних потоків в розвиток регіони, різноманітність умов і можливостей регіонів вимагає раціонального ведення економічної політики.

Ефективна організація господарської системи в рамках регіональної економіки зумовлює стратегічний розвиток економіки регіонів. Розміщення і розвиток виробничих потужностей є складовою частиною економічної політики регіональної економіки. У цьому плані актуальним завданням сьогодення є координація міжбюджетних відносин та використання наявного економічного потенціалу.

В даний час вважається актуальним формування з боку держави ефективного механізму регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. На практиці розвинутих країн одним із важливих засобів у цьому процесі вважається регулювання за допомогою податків.

Механізм регулювання розвитку регіонів за допомогою податків може бути визначений по різному в різний час. На практиці розвинутих країн при регулюванні економіки за допомогою податків використовуються такі методи:

– здійснення змін у складі та структурі податкової системи;

– зміна податкових ставок і пільг в часі;

– створення вільних економічних зон.

В умовах ринкових відносин, держава за допомогою податків регулює економіку в цілому, в результаті різко знижується пряме втручання держави в економіку. В результаті розвиток суб’єктів економіки багато в чому буде здійснюється залежно від податкової політики, сформованої в країні.

Є певні чинники, що впливають на нерівномірний розподіл ресурсів по регіонах країни, недостатній розвиток ринкової інфраструктури, нерівномірний розвиток промисловості. З цієї причини має враховуватися рівень розвитку регіонів при регулюванні державою економіки регіонів.

Важливою є підтримка розвитку енергоощадливих технологій та приладів, що будуть більш економними. Останнім часом через газову проблему, люди почали звертатися до магазинів з метою встановлення своїх приладів на обігрів води, більш детально про них: https://voltar.com.ua/shop/vodonagrevateli-elektricheskiye/round/.

Держава намагається вирішувати проблему перенавантаження мереж і використання електроенергії шляхом популяризації так званого зеленого тарифу, що дозволить власникам таких приладів економити.

На наш погляд в цілях розвитку економіки з боку держави потрібне здійснення наступних заходів:

– забезпечення стабільності розвиток економіки регіонів, досягнення послідовного зростання валової регіональної продукції, збільшення частки податкових доходів до валового регіональної продукції;

– послідовне продовження заходів, спрямованих на зниження податкового тягаря для підприємств;

– здійснення заходів щодо підвищення інвестиційної активності господарюючих суб’єктів;

– розширення свободи економічної діяльності господарюючих суб’єктів, особливо створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та приватного підприємництва;

– підвищення ролі малого бізнесу та приватного підприємництва у формуванні валового регіонального продукту та в насиченні товарами внутрішнього ринку;

– зниження безробіття в регіонах, збільшення середньої заробітної плати та соціального захисту;

– створення додаткових економічних умов для розширення експортного потенціалу національної економіки;

– створення сприятливих умов для залучення у віддалені регіони інвестицій;

– підвищення ролі місцевих бюджетів в інвестиційній діяльності регіонів.

Літературні джерела:

О.Р. Мейлієв. Забезпечення фінансової стійкості регіонів допомогою податкового механізму. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. // Переяслав-Хмельницький, 2015 р. – 312 с.