Деонтологічні підходи до догляду за хворими →  Жовтень 9, 2011

Деонтологічні підходи до догляду за хворими Медична деонтологія (від грец. deon, deontos — належний, слушний, logos — вчення) — це сукупність етичних норм та принципів поведінки медичного працівника при виконанні професійних обов’язків. Взаємини лікаря і хворого В основу стосунків лікаря і хворого має бути покладено загальновідомий принцип, що треба лікувати хворого, а не хворобу. Лікар […]

Визначення поняття «догляд за хворими». Догляд за хворими як лікувальний чинник, його місце серед інших методів лікування →  Жовтень 8, 2011

Визначення поняття «догляд за хворими». Догляд за хворими як лікувальний чинник, його місце серед інших методів лікування Догляд за хворими, гіпургія (hypurgia),—це комплекс заходів, що спрямовані на полегшення стану хворого і забезпечення успіху лікування. Догляд за хворими передбачає такі заходи: 1) створення гігієнічного оточення довкола хворого; 2) виконання призначень лікаря; 3) проведення різноманітних лікувальних процедур […]