Головні мотивуючі фактори сучасних педагогічних працівників →  30 Квітня, 2016

Трудова поведінка працівника сфери освіти визначається взаємодією різних внутрішніх і зовнішніх спонукальних сил. Серед внутрішніх спонукальних сил виступають потреби та інтереси, цінності і ціннісні орієнтації, ідеали і мотиви. До зовнішніх спонукальних сил відносять різноманітні засоби економічного і морального впливу, тобто стимули. Завдання керівника установи вибрати ті засоби, форми і методи управління, які дозволили б задовольнити […]

Позитивний зарубіжних досвід у сфері підтримки національних товаровиробників →  30 Квітня, 2016

Досвід Туреччини в розвитку малого і середнього бізнесу є унікальним. Адже малий та середній бізнес грає важливу роль в економіці Туреччини і становить основу її торгово-промислового комплексу. Використовуючи, в першу чергу, досвід Туреччини силами палати підприємців країни близького зарубіжжя, з метою підтримки своїх товаровиробників у нових умовах СОТ, планують ввести відповідний інструмент у вигляді сертифіката, […]

Вплив персоналу на шлях розвитку сучасних торгівельних підприємств →  23 Квітня, 2016

В умовах розвитку ринкових відносин ефективне використання виробничих ресурсів, підвищення інтенсивності виробничих процесів є найважливішою умовою підвищення конкурентоспроможності підприємства і його стійкої роботи. Колективна форма організації праці є одним з факторів інтенсифікації праці. Використовувати вплив цього фактора можна як в екстенсивному, так і інтенсивному розрізі. В даний час на більшості підприємств покладаються на екстенсивний розвиток […]

Засоби розвитку яскравих рис творчої індивідуальності студента →  23 Квітня, 2016

Найчастіше студенти бачать, що головне призначення репетитора є привчання студента до раціонального використання часу. Сьогодні має місце тенденція до збільшення кількості тих студентів, які вбачають таку функцію репетитора в вузі, як надання допомоги в збагачені своїх інтелектуально-пізнавальних ресурсів, яскравих рис творчої індивідуальності. До вищевикладеного додамо, що, оскільки, в багатьох вузах відсутня практика репетиторства, то природний […]

Підходи до вирішення проблеми незадоволеності освітнім процесом →  12 Квітня, 2016

У сфері підготовки сучасних педагогічних кадрів велика увага приділяється процесам становлення особистості викладача при зміні соціального, професійного, культурного статусу, майстерності викладання, педагогічного рівня в умовах інноваційних впроваджень відповідно до чинного законодавства і управлінських рішень в середині навчального закладу. У багатьох випадках професійна мобільність викладачів гальмується такими стереотипами щодо інноваційних підходів у своїй діяльності, а саме: […]

Інновації як спосіб професійного розвитку дизайнера інтер’єрів →  11 Квітня, 2016

Вітчизняні спеціалісти визначають професійну мобільність, як інтегративну якість особистості, яка доповнюється додатковим параметром, який характеризує діяльність особистості в професійному середовищі. Інтегративна якість особистості фахівця може бути представлено в двох взаємопов’язаних площинах – як особистості, і як характеристика діяльності в пізнавальному і професійному процесах. Удосконалення професійної мобільності передбачає не тільки її досягнення в межах навчальної дисципліни, […]

Особливості організації розважальних та виховних заходів для дітей →  29 Березня, 2016

Педагогічна діяльність має величезний вплив на успішність виховання дитини, тому батьки з юного віку своєї дитини з уважністю ставляться до вихователів, викладачів чи аніматорів, які будуть працювати з їх дітьми. В такій ситуації дуже важливо знати якомога більше про вихователя та навчально-виховний заклад, де дитина буде проводити час та розвиватися. Перш ніж прийняти рішення про […]

Використання автоматизованих рішень у роботі вітчизняних компаній →  26 Березня, 2016

Низька конкурентоспроможність вітчизняних підприємств і продукції, що випускається ними у сучасних умовах, є однією з основних причин кризових явищ вітчизняної економіки. У зв’язку з цим, як ніколи важливою залишається задача підвищення конкурентоспроможності, як самих підприємств, так і продукції, яку вони випускають. Для вирішення цього завдання надзвичайно важливо вивчити підходи, що дозволяють стежити за процесом виготовлення […]

Шляхи до забезпечення ефективного надання послуг у сфері транспорту →  26 Березня, 2016

На даному етапі економічного розвитку регіону зростає роль транспортної системи, яка повинна забезпечити вітчизняний ринок пасажирських перевезень якісними послугами. Тому в сучасному економічному житті суспільства, зокрема в сфері транспорту, освітлена значна частина важливих проблем, але поступальний розвиток економіки висвітлює нові невирішені питання. На думку вітчизняних дослідників якість послуги – сукупність характеристик послуги з її здатності […]

Інструменти забезпечення успішної діяльності туристичної компанії →  11 Березня, 2016

Однією з найважливіших завдань для підприємства, яке працює на ринку туристичних послуг, є збереження свого стійкого функціонування в умовах жорсткої конкуренції і високої динамічності ринку. Для цього необхідно, щоб підприємство вміло маневрувати на основі оцінки своїх можливостей і ефективно використовувати сучасні технології та нові стратегічні підходи. Чудовим прикладом використання інновацій у туристичній сфері є надання […]