Вплив екологічних та державних стандартів на роботу підприємств →  11 Березня, 2016

Сталий розвиток підприємств в умовах трансформаційної економіки обумовлюється безліччю специфічних факторів,  які є властивими для даного підприємства і загальних факторів, які впливають на всі суб’єкти економіки. У зв’язку з неоднозначністю і невизначеністю економічних процесів, постійних змін факторів, що обумовлюють стійкість підприємства, питання складу показників сталого розвитку підприємства залишається не вирішеним. Рішенням завдань визначення систем показників […]

Формування репутації компанії на ринку юридичних послуг →  6 Березня, 2016

Імідж лідера сучасної компанії, яка працює на ринку юридичних послуг, складається з багатьох аспектів. Імідж грає важливу роль у розвитку компанії,  тому актуальним залишається формування алгоритму взаємодії лідера і підприємства, колективу і лідера, підприємства і ЗМІ, а також визначення впливу матеріалів, оприлюднених в ЗМІ, на ситуацію на ринку. Імідж підприємств, перш за все, виражається через […]

Оцінка можливостей підвищення рівня знань і умінь студентів →  6 Березня, 2016

Дослідно-експериментальна робота з метою формування навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачає постановку мети, відбір змісту, використання системи завдань, контроль і самоконтроль при формуванні навчально-пізнавальної діяльності. На цьому етапі особливого значення надавали діалоговим методам навчання, які є однією з умов успішного формування навчально-пізнавальної діяльності. Елементи діалогових методів (моделювання ситуацій, обговорення проблемних питань, робота в групах) можна використовувати протягом […]

Стимулювання працівників маркетингового відділу до використання інновацій →  29 Лютого, 2016

Підприємства, які працюють у сфері торгівлі, а особливо торгівлі побутовими приладами та технікою, вимушені корегувати свою політику з огляду на економічні умови в країні та високу конкуренцію на ринку техніки. Сьогодні стає дуже важливим те, наскільки ефективною є робота усіх відділів компанії і як працівники реалізують висунуті цілі, звертаючи увагу на нові виклики, які стоять […]

Роль аудіювання у процесі вивчення іноземної мови →  2 Лютого, 2016

В ході вивчення іноземної мови аудіювання є видом роботи, який викликає найбільші труднощі в учнів, а в умовах скорочення аудиторних годин у викладача відсутня можливість приділити більше уваги цьому виду роботи. В таких умовах фахівці звертають увагу на роль аудіокниги як засобу розвитку навичок аудіювання при організації самостійної роботи студента. Найважливішим фактором, що забезпечує ефективність […]

Адміністративна та інші форми мотивації роботи працівників →  24 Січня, 2016

Специфіка економічної системи нашої країни впливає на пріоритетні способи стимулювання праці на підприємствах і визначає особливості системи стимулювання праці. Стимулювання праці розглядається саме в системному аспекті, тобто, враховуючи як матеріальні, так і нематеріальні стимули і їх взаємовплив, згідно реальними можливостями економіки. Сьогодні можна перерахувати такі особливості системи стимулювання праці: – Зниження значущості матеріальних грошових стимулів; […]

Складові успішної системи організації праці персоналу компанії →  24 Січня, 2016

Рівень продуктивності праці для конкретного працівника пов’язаний з мотивацією праці. Мотиви – фактори, які спонукають до праці, та є визнаними працівником. Роботодавець може впливати на формування мотивів ззовні – за допомогою стимулів. Стимулювання праці – проблема, активно розглянута у сфері теоретичних і практичних досліджень. З цим пов’язано і різноманітність трактувань поняття “стимулювання праці”. Є думка, […]

Вплив екологічних технологій на ефективне функціонування підприємств →  25 Грудня, 2015

В даний час найбільш актуальним є вирішення питання енергетичної незалежності. Заходи щодо реалізації державної політики за період були спрямовані на посилення інноваційних процесів у діяльності підприємств промислового сектора. Галузева програма енергоефективності та енергозбереження на майбутні кілька років передбачає фінансове, законодавче та науково-технічне забезпечення. Концепцією державної енергетичної політики передбачено зниження енергетичних витрат на виробництво одиниці внутрішнього […]

Як сучасні технології впливають на відпочинок туристів →  25 Грудня, 2015

Туристична індустрія грає важливу роль для розвитку країн, багатих на природні ресурси та цікаві туристичні місця. Наша країна не є винятком і має хороший потенціал для розвитку цієї галузі, але на національному рівні не було досягнуто достатніх успіхів, особливо в умовах важкої міжнародної конкуренції. В умовах зростаючої інтеграції фінансових ринків конкуренція набуває особливо гострих форм. […]

Формування торгової стратегії магазину побутової техніки та електроніки →  25 Листопада, 2015

В умовах міжнародної економічної нестабільності будь-яке підприємство чи компанія стикається з потребою оптимізації своєї діяльності та покращення системи управління. Особливо важливою ця потреба є для представників високо конкурентних сфер, таких як сфера торгівлі. Під управлінням підприємством розуміють можливість впливу на його поведінку. Як правило, перехід керованого об’єкта з початкового стану в кінцевий можна здійснювати різними […]