Сучасні підходи до створення налагодженої системи управління компанією →  25 Листопада, 2015

Головним завданням ефективної реалізації проекту є визначення етапів впровадження ТРМ (Total Productive Maintenance), з урахуванням специфіки підприємства і продукту, що випускається, а так само створення результативної системи прийняття рішень, на основі даних, що надходять від операторів до планувальників. У ході діяльності підприємство стикається з двома видами втрат: спорадичними (виникаючими раптово) і хронічними. У першу чергу […]

Початкові етапи історії розвитку сучасних смартфонів →  23 Листопада, 2015

ХХI століття – час високих технологій. Ми живемо у період, коли техніка є головним помічником у житті людини. Сьогодні людство просто не уявляє своє життя без смартфонів. А оскільки попит народжує пропозицію, то кожен рік, а то й місяць, головні гіганти мобільної індустрії, Samsung і Apple, випускають все нові і нові смартфони. У повсякденному житті […]

Способи вирішення проблеми очищення води у домі →  23 Листопада, 2015

З проблемою якості питної води стикаються люди з різних куточків планети Земля і наша країна далеко не є виключенням. Нераціональне використання побутової хімії та хімікатів сільськогосподарського призначення, забруднення навколишнього середовища призвело до поступового забруднення водних ресурсів та зменшення кількості джерел питної води в країні. Особливо гостро проблема постачання чистої питної води стоїть у містах, де […]

Короткий огляд умов роботи страхових компаній на міжнародному рівні →  17 Листопада, 2015

Інститут страхування має особливу роль у забезпеченні безперервного виробництва в умовах ринкової економіки і в фінансовому захисті населення від нещасних випадків. Останні роки спостерігається стабільне зростання у сфері страхування економіки в нашій країні. Система страхування відрізняється своєю важливістю і особливою значущістю в фінансовому ринку країни. В сучасних умовах господарюючим суб’єктам важко продовжити свою діяльність, займатися […]

Конференц-сервіс як частина комплексу послуг для ділового туриста →  17 Листопада, 2015

Туристична сфера нашої країни поступово розвивається, що збільшує попит на якісні готельно-ресторанні послуги. Можна зазначити, що діловий туризм є одним з найдинамічніших туристичних напрямків у наш час, тому готелі мають під лаштуватися під потреби ділових туристів, які звикли платити за комфорт. Cталий розвиток готельно-ресторанного закладу в сучасних умовах можливий при постійному вдосконаленні процесів надання послуг, […]

Робота страхового ринку в країнах ближнього зарубіжжя →  17 Листопада, 2015

У Узбекистані економічні реформи піднімаються на новий рівень за якістю. У цьому процесі також розвивається страхова діяльність. Узбекистан має своє особливе місце в страховому ринку. Наприклад, актуарій вважається суб’єктом, які бере участь при оцінці страхових послуг. У цьому він користується великими цифрами та законами відносності, а також статистичними даними. У розвинених країнах страхові компанії не […]

Думки інтернет-маркетологів щодо використання веб-сайтів для бізнесу →  11 Листопада, 2015

В Інтернет середовищі вже активно почали обговорювати тенденції просування сайтів у 2016 році. Поки що з’являються лише переклади постів американських інтернет-маркетологів, що прогнозують, якою  буде розкрутка сайтів наступного року. За нашими спостереженнями, ті зміни, які очікують Сполучені Штати та частину Європи не встигнуть повністю вийти та закріпитися на українському ринку. Звісно, українським сайтам теж потрібно […]

Створення регіональної торгової стратегії та системи управління компанією →  6 Листопада, 2015

Основними функціями будь-якого підприємства, яке працює у сфері торгівлі в умовах ринкової економіки є наступні: – Маркетингові дослідження ринку збуту і завоювання нових ринків; – Організація процесу продажу і його реалізація; – Робота з клієнтами та оформлення договорів; – Якісне та своєчасне виконання замовлень; – Контроль якості продукції; – Забезпечення конкурентноздатності підприємства; – Підтримка соціальності […]

Оптимізація транспортно-логістичних завдань підприємтсва →  6 Листопада, 2015

Основним завданням роботи промислового транспорту є забезпечення технологічної потреби підприємства в умовах нерівномірного і стрибкоподібного надходження вагонів із зовнішньої мережі. Значна частина фінансових транспортних витрат підприємств складають оплата за години користування вагонів. Тому основним шляхом зниження цих витрат є прискорення процесу обороту вагонів. Значна частина часу витрачається на маневрову роботу. Знаходження оптимального варіанта переформування складу […]

Важливість оновлення циклу підготовки сучасних спеціалістів →  25 Жовтня, 2015

На сучасному етапі розвитку економіки, як на мікро-, так і на макро-рівнях, велике значення, поряд з іншими факторами, набуває процес підготовки затребуваних трудових кадрів. Відповідно будь-яка організація зацікавлена ​​в залученні до лав своїх співробітників таких фахівців, які змогли би брати участь у процесі трудової діяльності організації, з мінімальними витратами тимчасових і інших ресурсів на їх […]