Чому студенти частіше купують техніку в Інтернет-магазинах →  9 Вересня, 2015

Системна інформатизація освітньої установи заснована на творчій роботі викладачів і студентів щодо створення та застосування на заняттях загальноосвітніх дисциплін програмних засобів навчання. Сьогодні спеціалісти цілеспрямовано проводять інформатизацію наступних напрямків освітнього процесу: – робота викладачів і студентів безпосередньо на занятті; – підготовка до заняття викладачів і студентів; – самостійна робота безпосередньо пов’язана з викладанням конкретних дисциплін […]

Використання сучасних технологій для планування перевезень на різних маршрутах →  9 Вересня, 2015

У повсякденному діловому житті, людина постійно стикається з проблемою отримання максимальної вигоди від використання будь-яких систем, при мінімальних вкладеннях в них. Тобто для вирішення цієї проблеми необхідно максимально ефективно використовувати наявні ресурси, щоб за рахунок мінімального їх кількості можна було виконати максимальний обсяг дій, що приносять вигоду. В умовах нестабільної економіки особливо необхідно економити паливні […]

Підготовка спеціалістів-педагогів до роботи ІТ-технологіями навчального типу →  8 Вересня, 2015

В інтерактивному режимі роботи учні спонтанно управляють інформаційними потоками, оптимізуючи їх до своєї індивідуальності. Такий процес відрізняється високою продуктивністю і зниженням навантаження на студентів і викладачів. Сьогодні у багатьох навчальних закладах розроблено систему педагогічного моніторингу в реальному масштабі. Комп’ютерні технології займають високу нішу на сучасному етапі часу, тому втручання техніки дозволяє розширити можливості у всіх […]

Опис відомих методик аналізу діяльності банків →  8 Вересня, 2015

Проблема платоспроможності банку є актуальною для вітчизняних підприємств, оскільки динаміка розвитку банківської системи України показує, що приблизно 8 – 11 комерційних банків щорічно стають банкрутами, що становить 4-5% від їх загальної кількості. На сьогоднішній день найбільш відомою методикою аналізу банків є методика “CAMEL”, яка була розроблена на початку 80-х років в США і набула характеру […]

Використання сучасних технологій у процесі вивчення іноземної мови →  4 Вересня, 2015

В сучасних соціально-економічних умовах володіння іноземною мовою є не лише величезною перевагою для вітчизняних спеціалістів, але й незамінним фактором для спеціалістів, які вирішили працювати з зарубіжними компаніями. В таких умовах вивчення іноземних мов є обов’язковим для усіх учнів та студентів. Хороші знання мови можуть допомогти продовжити свою наукову діяльність закордоном, а особливо коли мова йде […]

Забезпечення умов для впровадження засобів ІКТ у навчальний процес →  4 Вересня, 2015

Сьогодні є актуальним створення моделі формування навчально-пізнавальної компетенції школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій, яка включає в себе наступні блоки: концептуальний, цільовий, змістовно-методичний, виконавчо-корекційний і результативний. В основу концептуального блоку лягли наступні методологічні підстави: системний, діяльнісний і компетентнісний підходи, теорія поетапного формування дії, концепція навчальної діяльності, її активізації і мотивації. Даний блок є теоретико-методологічною базою формування навчально-пізнавальної […]

Оптимізація розумового та фізичного навантаження на сучасних школярів →  4 Вересня, 2015

Одне з основних і необхідних умов виховання дітей – досягнення ними різнобічного розвитку. Різнобічний розвиток дитини охоплює такі напрямки, як зростання його розумових здібностей, розвиток моральності, зрілість психіки, фізичне здоров’я. Навчальна програма має бути достатньо оптимізованою, щоб досягти балансу між розумовим та фізичним навантаженням. Певні експерти навіть звертають увагу на потребу збільшення фізичного навантаження (і […]

Аналіз результатів економічного зростання для розробки нових методів управління →  2 Вересня, 2015

Для ефективного стимулювання та прогнозування результатів економічного зростання необхідна розробка нових методів, які враховували б особливості економіки України. Це обумовлює необхідність теоретичного обґрунтування та оцінки впливу монетарної політики на реальний сектор економіки. За монетаризму регулювання економіки засноване на управлінні грошовим обігом, а саме пропозицією грошей для стабілізації економіки. Монетарна політика безпосередньо не впливає на основні […]

Роль ІТ технологій у процесі вибору стратегічних напрямків розвитку бізнесу →  2 Вересня, 2015

Система збалансованих показників (BSC) на даний момент знайшла широке застосування в різних областях економічної діяльності. Доказом цьому служить той факт, що майже 60% всіх компаній, що входять в рейтинг Fortune 1000, в даний час використовують її в якості аналітичного засоби управління організацією. З самого початку дана система була орієнтована на широке використання можливостей нових інформаційних […]

Місце комп’ютеризованих систем у сфері медичного обслуговування →  27 Серпня, 2015

У різних областях економічної діяльності виникає необхідність у вирішенні складних імовірнісних задач, які пов’язані з роботою систем масового обслуговування. Вітчизняні медичні установи та спеціалісти, що надають населенню медичні послуги потребують використання сучасних інформаційних технологій для автоматизації своєї діяльності. Спеціалісти медичної сфери вказують на потребу у відтворенні даних про пацієнтів у цифровій формі та створення системи […]