Архів категорії »Українська література« Підписатися на цю статтю

Історія розвитку української літературної мови →  Березень 16, 2013

Літературна мова – це мова книжок, і вона сильно відрізняється від мови простонародної та розмовної. Українська літературна мова, яка тісно пов’язана з історією українського народу, на протязі свого існування зазнала різних змін у словнику і фразеології, у граматичній будові, у різновидах стилів. Початковим етапом існування української літературної мови, як і загальнонародної розмовної мови, є XIV […]

Предмет і завдання етнографії →  Березень 16, 2013

Етнографія вивчає походження народу, його суспільний розвиток, культуру, мову, традиції. Описує методи аналізу, теоретичні дослідження наука  етнологія, де logos (з грецької мови) означає вчення, поняття. Об’єктом вивчення етнографічної науки є народи світу. Але кожен народ, кожна нація повинна спочатку вивчити і дослідити історію свого власного народу. Історія української етнографії своїми витоками сягає часів Київської Русі. […]

Українське бароко: бароко як епоха та художній стиль →  Лютий 4, 2013

Засвоєння західноєвропейського літературного дос­віду, зокрема через Польщу, сприяло переходу укра­їнського письменства одразу від середньовічної поетики до барокової. Д. Чижевський у своїй праці „Українсь­кий літературний барок. Бароко (від. італ. – дивний, химерний) – художній тип твор­чості в європейському мистецтві XVI – XVII ст., який характеризу­вався динамізмом образів та композицій, зображенням контра­стів, складною метафоричністю, алегоризмом, пишністю, барви­стістю, […]

Літописи як явище українського літературного бароко (літописи Самовидця, Самійла Величка, Григорія Граб’янки) →  Лютий 4, 2013

Козацькі літописи були стилістично різноманітні: одні вели сухий перелік подій у коротких записах, а інші подавали найрозлогіші описи з роздумами й вступами. Особливістю козацького літописання було й те, що поетика бароко, з його метафоричним реченням, із грою словом, з конструюванням структур композиції, з дотриман­ням теоретичних засад, сформо­ваних і викладених у риториках, також творення історичного пи­сання […]