Архів категорії »Українська література« Підписатися на цю статтю

Історія розвитку української літературної мови →  16 Березня, 2013

Літературна мова – це мова книжок, і вона сильно відрізняється від мови простонародної та розмовної. Українська літературна мова, яка тісно пов’язана з історією українського народу, на протязі свого існування зазнала різних змін у словнику і фразеології, у граматичній будові, у різновидах стилів. Початковим етапом існування української літературної мови, як і загальнонародної розмовної мови, є XIV […]

Предмет і завдання етнографії →  16 Березня, 2013

Етнографія вивчає походження народу, його суспільний розвиток, культуру, мову, традиції. Описує методи аналізу, теоретичні дослідження наука  етнологія, де logos (з грецької мови) означає вчення, поняття. Об’єктом вивчення етнографічної науки є народи світу. Але кожен народ, кожна нація повинна спочатку вивчити і дослідити історію свого власного народу. Історія української етнографії своїми витоками сягає часів Київської Русі. […]

Українське бароко: бароко як епоха та художній стиль →  4 Лютого, 2013

Засвоєння західноєвропейського літературного дос­віду, зокрема через Польщу, сприяло переходу укра­їнського письменства одразу від середньовічної поетики до барокової. Д. Чижевський у своїй праці „Українсь­кий літературний барок. Бароко (від. італ. – дивний, химерний) – художній тип твор­чості в європейському мистецтві XVI – XVII ст., який характеризу­вався динамізмом образів та композицій, зображенням контра­стів, складною метафоричністю, алегоризмом, пишністю, барви­стістю, […]

Літописи як явище українського літературного бароко (літописи Самовидця, Самійла Величка, Григорія Граб’янки) →  4 Лютого, 2013

Козацькі літописи були стилістично різноманітні: одні вели сухий перелік подій у коротких записах, а інші подавали найрозлогіші описи з роздумами й вступами. Особливістю козацького літописання було й те, що поетика бароко, з його метафоричним реченням, із грою словом, з конструюванням структур композиції, з дотриман­ням теоретичних засад, сформо­ваних і викладених у риториках, також творення історичного пи­сання […]