Другий південнослов’янський вплив у Літописі Макарія →  30 Вересня, 2011

Другий південнослов’янський вплив у Літописі Макарія Основою мови слов’яно-молдавського Літопису Макарія XV-XVI ст. є староукраїнська мова у тому вигляді, у якому вона склалась у діловому письменстві після падіння редукованих. Але крім живої мовної традиції у ньому відбитий і другий південнослов’янський вплив. З погляду розвитку тогочасної літературної мови другий південнослов’янський вплив дослідники у цілому вважають корисним. […]

С.Єфремов у світлі літературознавчих досліджень кінця XX — початку XXI ст. →  30 Вересня, 2011

С.Єфремов у світлі літературознавчих досліджень кінця XX — початку XXI ст. Сергій Олександрович Єфремов — один з найвидатніших представників українського національного відродження останніх років XIX — перших десятиріч XX століття. Визначний літературознавець, критик, публіцист, журналіст, політичний та громадський діяч, один із засновників і фундаторів Всеукраїнської Академії наук він, як і тисячі інших українських інтелігентів, став […]

Поетичний світ Катерини Міщенко (за збіркою “Завія медів”) →  30 Вересня, 2011

Поетичний світ Катерини Міщенко (за збіркою “Завія медів”) Творчість Катерини Міщенко – невід’ємна частина сучасного літературного процесу на Буковині. Вона заговорила у поезії власною, тільки їй притаманною мовою. Кожен з її творів унікальний, по-своєму неповторний. Кожен поет, пишучи вірші, перебуває у своєрідній прострації, де є лише він і нікому не підвладна невидима муза. Проте назавжди […]

Лексичні джерела мови буковинських періодичних видань початку XX ст. (на матеріалі „Православного календаря”, 1900р.) →  30 Вересня, 2011

Лексичні джерела мови буковинських періодичних видань початку XX ст. (на матеріалі „Православного календаря”, 1900р.) Обставини історичного життя на західноукраїнських землях спричинилися до того, що однією з найбільш впливових сил у національно-культурному відродженні українців Буковини було православне духівництво. Представники саме цієї соціальної верстви були засновниками перших просвітніх товариств другої половини XIX ст., які мали на меті […]

Аксіологічний вимір у поезії Тамари Севернюк →  29 Вересня, 2011

Аксіологічний вимір у поезії Тамари Севернюк Поняття добра і зла є об’єктом дослідження не тільки філософії, а й інших гуманітарних наук. Вивченням цих питань займається аксіологія — “філософська наука про природу цінностей, їх місце в реальності і про структуру ціннісного світу, тобто про зв’язок різних цінностей між собою, з соціальними і культурними факторами і структурою […]

Структура словотвірних значень відприкметникових утворень (на матеріалі творів М.Коцюбинського) →  29 Вересня, 2011

Структура словотвірних значень відприкметникових утворень (на матеріалі творів М.Коцюбинського) Інтерпретація словотвірного значення як узагальненої семантичної величини сама по собі недостатня для опису словотвору і створення типології семантики. Для створення типології словотвірних значень потрібно встановити синтаксичні конструкції, в яких відображено поняттєвий аналіз класів об’єктів номінації, на основі цього виявити наявні словотвірні значення. Процедура встановлення синтаксичних конструкцій […]

Переклад як джерело національної культури →  29 Вересня, 2011

Переклад як джерело національної культури Проблема перекладу була і залишається від того часу, відколи люди створили літературу (художню, наукову) і хотіли б нею обмінюватися. Перші спроби перекладання пов’язані з перекладом біблійної літератури. З прийняттям християнства розпочалися переклади церковних книг, у І пол. XIX ст. — переклад оригінальної поезії й фольклору. Історію українського перекладу ще не […]

Василь Махно – творчість та літературний шлях →  6 Січня, 2010

Помітним у літературі залишається Василь Махно (нар. 1964 р.) – поет-перекладач, к.ф.н. Член угрупування «Західний вітер». Автор поетичних збірок «Схима» (1993), «Самотність Цезаря» (1994), «Книга пагорбів та годин» (1996). Зараз живе у Нью-Йорку. Остання збірка – «Плавник риби» (2002). І.Андрусяк назвав автора поетом для поетів за його рафіноване письмо, чи не найважливішим у сучасній ліриці […]

Літературний шлях Івана Андрусяка – життя та творчість →  6 Січня, 2010

Іван Андрусяк (нар. 1968 р.) – поет, літературний критик, прозаїк. Належав до «Нової дегенерації». Автор поетичної збірки «Депресивний синдром» (1992) та поетично-прозової «Отруєння голосом» (1996, дипломи лауреата «Смолоскипу»). Представляє символічний неомодерний дискурс f елементами гри постмодерну. У сучасній поезії особливо помітна його збірка, «Дерева і води» (2003). Раніше його поезія була способом самовираження, епатуванням читача. […]

Сергій Жадан та його творчість →  6 Січня, 2010

Одним з найпомітніших у сучасному літпроцесі є харківський поет Сергій Жадан (нар. 1974 p.), член гурту «Червона фіра», к.ф.н., лауреат премії «Бу-Ба-Бу» 1999 р. Поет видав книги «Рожевий дегенерат» (1993), «Неп» та «Генерал Юда» (1994), «Цитатник (вірші для коханок і коханців)» (1995), «Пенсі» (1998, україно-німецька), «Переваги окупаційного режиму» (1999), «The veri veri best poems…» (2000) […]