→  Липень 24, 2011

Особливості розвитку і функціонування наукової та офіційної лексики сучасної української мови Формування та розвиток юридичної лексики у контексті загального ста­новлення української наукової мови. Поняття термтографії. Типи термінологічних словників. Ознаки науково-термінологічної та виробничо-професійної лексики. Но­менклатурні назви.4. Особливості й складні випадки використання юридичних термінів та офіційно-ділової лексики: а)   вимоги щодо використання у мовленні юристів іншомовних (запози- чених) […]

→  Липень 17, 2011

Офіційно-діловий та науковий стилі сучасної української мови   Основні ознаки функціональних стилів сучасної української літературної мови. Функціонування та особливості наукового стилю. Історичне формування мови ділових паперів. Функціонування та особливості офіційно-ділового стилю нз сучасному етапі розвитку української мови.   Основні ознаки функціональних стидів сучасної українсько? літера­турної мови. Користуючись мовою у повсякденному житті, люди залежно від потреби […]

→  Липень 17, 2011

Суспільне значення української мови, її правовий статус   План 1. Предмет і завдання курсу, його зв’язок з правовими дисциплінами. Українська мова як компонент професійної культури юриста. 2. Українська мова – державна мова в Україні. Основи мовної політики й чинники прискорення процесів упровадження державної мови. 3. Літературна мова як вища форма розвитку мови. Форми сучасної української літературної мови. 4. Поняття про мовну […]

→  Червень 1, 2011

Походження української мови На величезних просторах Європи, починаючи від Дніпра на сході й до середньої течії Дунаю в Середньоєвропейській низині й ріки Лаби (Ельби) на заході, від нижнього Дунаю на півдні й до Балтійського моря та поліських боліт на півночі, з III тисячоліття до нашої ери і по VI ст. нової ери (період, що охоплює […]

→  Травень 31, 2011

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПОХОДЖЕННЯ, РОЗВИТОК І ФУНКЦІОНУВАННЯ Роль рідної мови в житті й культурі народу надзвичайно важлива, бо мова є не тільки знаряддям спілкування, але й засобом мислення, пізнання та набуття знань з усіх галузей науки та мистецтва. Це “жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої […]

→  Травень 31, 2011

Походження назви Україна Як назва держави Україна офіційно закріпилася з часів виникнення Української Народної Республіки в 1918 р. Але саме іменування дуже давнє. Можливо, навіть давніше, ніж Русь. Сягає, ймовірно, спільнослов’янського періоду. Це самоназва народу, яка протягом 1,5 тисячі років не була офіційною назвою держави. Перша письмова згадка про Україну міститься в Іпатіївському списку “Повісті […]

→  Травень 30, 2011

Основні етапи розвитку української мови Українська мова є продуктом тривалого розвитку з VII ст. і до наших днів. У її історії виділяємо п’ять періодів. На різних етапах мову наших предків називають все іншими іменами. 1) Спільнослов’янська мова (III тис. до н.е. – VI ст. н.е.). Це наукова назва. Наші предки у ті часи користувалися племінними […]

→  Травень 30, 2011

Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі Після проголошення незалежності України українська мова в державі розширила свої функції. 1. Вона стала мовою державною, обов’язковою для вживання у всіх сферах суспільного життя: у державних урядових установах, початкових, середніх та вищих навчальних закладах, дитячих дошкільних установах, у пресі, видавничій справі, на радіо й телебаченні, у творчих мистецьких […]

→  Травень 30, 2011

Стилі української літературної мови Українська мова використовується у всіх сферах суспільного життя, але а кожній з них по-різному. Один добір слів і граматичних засобів бачимо в художніх творах, інший – у державних документах, ще інший – у наукових працях і т д. “Якість висловлення обумовлена відбором конститутивних елементів даної мови, що вживаються у певних обставинах…” […]

→  Травень 29, 2011

Українська мова в світі Функціонування та поширеність української мови за межами нашої держави у різних країнах всіх континентів тісно пов’язана з кількістю представників української діаспори. Нашого цвіту по цілому світу, – каже українська народна приповідка. Століття бездержавності, соціальний і національний гніт та інші негаразди розпорошували українців по всьому світу. То скільки ж нас? Куди закинула […]