→  Травень 29, 2011

КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ Добре мовлення – це не просто лад слів, а й лад думок та почуттів. Тому, прагнучи до доброго мовлення, треба враховувати як суто мовні його особливості (ступінь оволодіння нормами, які діють в конкретну епоху), так і позамовні (знання законів мислення, практичний досвід мовця -віковий, життєвий, і мовленнєвий, психічний стан мовця, мету, […]

→  Травень 29, 2011

Логічність мовлення У розмовно-побутовому мовленні нерідко чуємо такі фрази: “О, це логічно!”, “Що ти?! Це ж не логічно!”. І розуміємо, що в другому випадку йдеться про щось не до кінця продумане, про неврахування причинно-наслідкових зв’язків, про недоречність, тобто про невідповідність між думкою, висловленою засобами мови, і фактом об’єктивної дійсності. Як відомо, процес мовленнєвої діяльності має […]

→  Травень 28, 2011

Багатство (різноманітність) мовлення Звичайно, багатство йрізноманітність не є абсолютними синонімами. Ці слова фіксуються термінологічними словниками, а тлумачні подають такі значення, які могли б стосуватися якісної оцінки мовлення: Багатство – велика кількість, багатоманітність8. Різноманітність — властивість за значенням різноманітний. Різноманітний – сповнений багатства, неоднорідний за змістом, формою і т.ін.; багатогранний9. Різноманітність і багатство пов’язані як зі […]

→  Травень 28, 2011

Чистота мовлення Чистота мовлення тісно пов’язана з правильністю і нормативністю: якщо у мовленні немає порушень лексичних, стилістичних, орфоепічних та ін. норм, то воно вважається чистим. Отже, чисте мовлення – це таке, в якому немає нелітературних елементів. Чистота виявляється, на наш погляд, у трьох аспектах: в орфоепії: правильна літературно-нормативна вимова, відсутність інтерферентних явищ, т. зв. “акценту”; […]

→  Травень 28, 2011

Доречність мовлення Пригадаймо, як часто ми кажемо: “До речі, варто б…” або “це доречно “, “це не доречно “. Який зміст вкладаємо в поняття доречний? Доречний -це такий, що відповідає ситуації спілкування, організовує мовлення відповідно до мети висловлювання. Отже, доречність – це така ознака культури мовлення, яка організовує його точність, логічність, виразність, чистоту і т.ін., […]

→  Травень 27, 2011

Виразність мовлення Виразність мовлення формується впродовж усього життя: мовленням і середовища (сім’ї, друзів, колег), і авторитетів (учителів, майстрів сцени, екрана та ін.), і художньою літературою, читання якої вголос – для себе і для слухача – виробляє не тільки чуття мови, а й чуття образу, емоції -“душі” тексту. Виразне читання, якого ми вчимося в школі, покликане […]

→  Травень 27, 2011

ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО (УСНОГО Й ПИСЕМНОГО) МОВЛЕННЯ Мова існує в усній та писемній формах (різновидах) спілкування. Усна форма мови (усна мова) – це мова, яка звучить і розрахована на слухове сприйняття. Писемна форма мови (писемна мова) – мова, зафіксована на письмі відповідними графічними засобами і розрахована на зорове сприйняття. Обидві форми мають свою специфіку в дотриманні […]

→  Травень 27, 2011

Поняття про етикет спілкування Кожна людина, незалежно від віку, статі, національності, освіти, посади, повинна дотримуватися основних норм мовного етикету, адже рівень мовленнєвої культури свідчить про міру вихованості, чемність людини. Як зазначається у “Словнику іншомовних слів”, етикет (фр. etiquette) – це: 1. Зведення норм поведінки, порядок дій і правила чемності при дворах монархів, титулованих осіб (придворний […]

Особливості пунктуації англійської мови (дослідження ідіом) →  Січень 6, 2010

Виклад даного матеріалу з української мови хотів би почати з плану роботи: Загальне поняття «пунктуація». Важливість пунктуації в англійській мові. Особливості англійської пунктуації. 1. Загальне поняття «пунктуація» Пунктуація (лат. punctuatio — punctum, що означає крапка) — це система правил уживання на письмі розділових знаків і розділ мовознавчої науки про використання розділових знаків. Пунктуація, нормована правописом […]