→  7 Липня, 2011

Євген Коновалець – військовий діяч і політик Минуло сто десять років з дня народження полковника Євгена Коновальця – постаті, яка ще недавно зусиллями ідеологів більшовизму залишалася зловісною у свідомості загалу, в яку було вилито чимало бруду прокомуністичними писаками. Народився Євген Коновальць 14 червня 1891 року в галицькому селі Зашків у родині народного вчителя Михайла Коновальця. […]

→  6 Липня, 2011

Права людини та інтернет Ще з десяток років тому проблема дотримання прав людини в інтернеті не поставала перед світовою громадськістю взагалі. Можливо в звязку з неактуальністю, можливо по причині недостатнього розуміння ситуації, а, скоріш за все, у звязку з необі-знанністю широкої аудиторії з даною проблематикою. Ситуація докорінно змінилась сьогодні. З появою неофіційного міжнародного громадського руху […]

Історія дослідження пам’яток роменської культури →  6 Липня, 2011

Історія дослідження пам’яток роменської культури Проблема дослідження старожитностей на території Дніпровського Лівобережжя, відомих як пам’ятки роменського типу, посідає значне місце у вітчизняній археології і з моменту їх відкриття постійно привертає увагу дослідників [3, с. 37]. Назва “роменські” була отримана пам’ятками за назвою групи поселень, досліджуваних Н.Є.Макаренком на поч. XX ст. поблизу м.Ромни на Лівобережжі Дніпра […]

→  6 Липня, 2011

Внесок Українського Національного Фронту у розвиток дисидентського руху у 60-х pp. XX ст. Значний вплив на розвиток дисидентського руху у 60-х pp. XX ст. справив УНФ, який виник на Різдво у с.Долина Івано-Франківської області. У 1964 р. УНФ виник тоді, коли масові визвольні змагання закінчилися поразкою, а боротьба за незалежність велася мирними засобами. Створення УНФ […]

→  27 Червня, 2011

Сокілець в системі археологічних досліджень Поділля На думку деяких дослідників, село Сокілець Дунаєвецького району Хмельницької області засноване у XVI ст. Проте останні археологічні дослідження та деякі історичні джерела, які раніше ігнорувалися, дозволяють говорити про майже півторатисячолітню історію цього населеного пункту. У найдавніші часи на території села проживали мисливці кам’яної доби (ур. Під Чорним лісом), землероби […]

→  27 Червня, 2011

Причини вступу США у Першу світову війну XX ст. докорінно змінило роль Сполучених Штатів Америки у світовій політиці. При цьому багатьох дослідників особливо дивує те, з якою швидкістю їй вдалося трансформуватися з відносно ізольованої країни у західній півкулі у державу всесвітнього розмаху. І можна гадати, як би склалася доля США, якщо б не вибухнула в […]

→  27 Червня, 2011

Дослідження відкритих поселень Галицької Землі Х-ХШ ст. Неукріплені, відкриті поселення поряд з городищами, містами і могильниками цікаві тим, що містять матеріал і цінні дані для вивчення виробничих сил ранньофеодального суспільства, історії, культури Давньої Русі. Однак, складаючи найчисельнішу групу археологічних пам’яток, де проживала основна маса давньоруського населення, вони водночас є найменш вивченою категорією [1, с.142]. Останнім […]

→  26 Червня, 2011

Народна медицина українців буковинської Хотинщини. Замовляння “мольфарів” і “бабок” У народній медицині українців від найдавніших часів і майже до середини XX ст. магічні методи лікування займали одне з Основних місць. З усіх видів лікувальної магії одним з найпоширеніших була вербальна або словесна магія. В цьому виді магічних обрядодій простежується світогляд українців, їх світосприймання, погляди На […]

→  26 Червня, 2011

Розширення Європейського Союзу на схід: деякі економічні та політичні наслідки для України Серед регіональних геополітичних утворень в Європі, та й у світі загалом особливим динамізмом вирізняється Європейське Співтовариство. В найближчому майбутньому Україна не має шансів опинитися в лоні Європи, тоді як її західні сусіди, в першу чергу Польща, Угорщина, пізніше Словаччина, незабаром стануть членами ЄС. […]

→  26 Червня, 2011

Нікколо Макіавеллі як державний діяч і мислитель. Одним із видатних діячів епохи Відродження був італійський мислитель, політичний і державний діяч Нікколо Макіавеллі (1469 – 1527). Аналізуючи його світоглядну концепцію необхідно зазначити, що в центрі власного світобачення Макіавеллі поставив людину, яка у своїй діяльності керується приватними інтересами, зумовленими прагненнями зберегти та примножувати власність. Він писав: “Людина […]