→  25 Травня, 2011

Допомога голодному населенню Радянського Союзу в 1947 році Наслідки війни, посуха, котра охопила Центральне Чорноземелля Росії, Молдавію та Україну, а також спустошення більшості зернових районів країни насильницькою політикою державних заготівель привели до чергового радянського голодомору, кульмінаційний момент якого припав на 1947 рік. У Росії на травень 1947 р. зареєстровано 507700 осіб хворих на аліментарну дистрофію, […]

→  25 Травня, 2011

Поняття соціальної дії та політичного лідерства Макса Вебера “Розуміюча” соціологія Макса Вебера зберігає сьогодні своє значення як певна соціологічна парадигма і метод пізнання соціальної дійсності. Поняття “визнання”, яке відіграє провідну роль у філософії права та правознавстві, трансформоване в категорію “орієнтації на іншого” стало одним із центральних методологічних принципів М..Вебера. Саме з М..Вебера проблематика “соціальної дії”” […]

→  25 Травня, 2011

Пам’ятки чорноліської культури в Середньому Подністров’ї Серед старожитностей ранньозалізного часу, виявлених на території Середнього Подністров’я на особливу увагу заслуговують пам’ятки чорноліської археологічної культури. Останні пов’язуються із одним з найбільш загадкових народів Східної Європи початку І тис до н.е. – кіммерійцями. Пам’ятки ранньозалізного віку були виявлені в регіоні ще в післявоєнний час, але їх датування та […]

→  24 Травня, 2011

До питання про причини антибільшовицьких виступів робітничих і військових мас у Росії (кінець 1920 -початок 1921 pp.) Здавалось, що із закінченням громадянської війни повинні були закінчитись і страждання трудового народу, який власне не тільки привів в жовтні 1917 р. більшовиків до влади, але й доклав значних зусиль для збереження цієї влади в роки громадянської війни. […]

→  24 Травня, 2011

Чеське питання на Паризькій мирній конференції На початку жовтня 1918 р. Чехословацька національна рада у Парижі проголосила незалежність Чехословаччини. Відразу ж постала проблема визначення кордонів цієї країни, землі якої раніше входили до складу Австро-Угорської імперії. Чеський народ, як багаточисельна етнічна група, погоджувалися з тим, що на території Богемії, Сілезії та Моравії знаходилася значна кількість німецького […]

→  24 Травня, 2011

Новорічний карнавал “Маланки” на Буковині. “Переберія”, чи “Маланка” – ритуальне карнавальне дійство з обходом осель рядженими – вважається одним із головних атрибутів відзначення “старого” Нового року на Буковині. На відміну від багатьох старовинних звичаїв та обрядів, які протягом останніх десятиліть зникли з репертуару зимових свят, “переберія” залишається жити і навіть збагачується новими сюжетами. Особливо багата […]

→  23 Травня, 2011

Збирачі румунського музичного фольклору на Буковині на початку XX століття На початку XX ст. музичний фольклор, як складова частина народознавства, викликав велику зацікавленість науковців. Восени 1906 р. з ініціативи Міністерства Освіти з Відня був створений “Комітет для збирання буковинських народних пісень”. Головою комітету був обраний М.Фрідвагнер – професор і ректор Чернівецького університету. Між 1906-1914 pp. […]

→  23 Травня, 2011

Густинський літопис як джерело української етнографії Густинський літопис – цінне джерело української історіографії і мовознавства початку XVII ст. – є разом з” тим і чудовою етнографічного пам’яткою. Ряд його розділів (“Летописец о нашом Российском народе, от коего колена израсте, и како и когда в сія страны вселися, и чего ради Русю наречея” “О начале козаков”, […]

Творчість Михайла Черешньовського в еміграції. →  23 Травня, 2011

Творчість Михайла Черешньовського в еміграції. В умовах незалежної України імена багатьох визначних діячів української культури, які через певні соціально-економічні та суспільно-політичні чинники змушені були покинути Україну, повертаються в лоно рідної Батьківщини. Перебуваючи в еміграції, вони не забували рідну мову, рідне слово, ширили українську культуру в країнах далекого зарубіжжя. Одним з яскравих представників мистецької еліти України […]

→  22 Травня, 2011

Початок давньоруської дипломатії Вивчаючи історію давньоруської держави, а точніше історію її зовнішньої політики, ми незмінно зустрічаємося з такою проблемою, як зародження давньоруської дипломатії. Маються на увазі форми, методи, засоби, за допомогою яких руська ранньофеодальна монархія здійснювала свої зовнішньополітичні цілі. Між тим історія дипломатії русів – тема спеціального дослідження, хоча поряд з цим твердженням закономірно виникає […]