Напрямки розвитку сучасного програмного туризму →  9 Липня, 2013

Програмний туризм відноситься до числа основних напрямків розвитку сучасної туристичної індустрії. Світові стандарти в’їзного та виїзного туризму вже давно відійшли від рівня уніфікованих турів. Розвиток туризму в наш час має свої відмінні особливості. Країни, які володіють значними рекреаційними природними та історико-культурними ресурсами використовують нові способи приваблення туристів. Високий рівень урбанізації та індустріалізації цих країн сприяв […]

Тенденції розвитку ринку торгових автоматів →  8 Липня, 2013

Ефективність організації вендинг-бізнесу в сучасних економічних умовах показує, що в останні кілька років у стрімко розвивається вендінг-бізнес – бізнес з торговими автоматами. Вендінг – малий бізнес, але при правильному підході до організації може перетворитися в бізнес-імперію. Потенціал ринку торгових автоматів величезний. У країні проживають мільйони потенційних користувачів торговельних апаратів, і лише мала частина має до […]

Вплив глобалізації на соціальний розвиток людства →  6 Липня, 2013

На сьогоднішній день глобалізація залишається проблемним полем, навколо продовжують проводити дослідження представники багатьох гуманітарних дисциплін. Соціологічна наука також самим безпосереднім чином бере участь у полеміці щодо переваг та недоліків глобалізації. У багатьох роботах відчувається нахил у бік вивчення загальних характеристик феноменів глобалізації і, перш за все, в її соціально-економічних і соціально-політичних зрізах. Тому видається дуже […]

Перспективи використання нових комп’ютерних програм у навчанні →  29 Червня, 2013

Процес отримання та накопичення знань протягом усього історичного періоду розвитку людської цивілізації здійснюється в геометричній прогресії. Тому однією з найбільш актуальних проблем у процесі навчання студентів є надання інформації різних видів. Наприклад, якщо читати курси за підручниками випущеними до 2000 року, то студенти можуть не одержати знань про новітні досягнення в окреминх сферах і додаткову […]

Особливості використання інформаційного забезпечення в діяльності підприємств →  27 Червня, 2013

В наш час в Україні розпочався новий етап активізації інноваційної діяльності, який пов’язаний з переходом до інноваційної моделі розвитку економіки. Разом з тим, в роботах вчених наголошується, що система управління науково-інноваційною сферою в Україні має на сьогодні незавершений характер, оскільки розірваним є управління науково-технічною та інноваційною діяльністю. З метою узгодження їх діяльності при Президенті України […]

Розвиток конкурентного середовища шляхом стимулювання малого бізнесу →  15 Червня, 2013

Для малого бізнесу умови конкуренції є інституціональним середовищем. Забезпечуючи насичення ринків товарами та послугами, малі підприємства не часто займають на них монопольне становище. Як правило, це буває лише за наявності відповідних адміністративних бар’єрів. Досить швидке становлення малого бізнесу в розвинених країнах у другій половині двадцятого століття було важливим чинником посилення конкуренції, обмеження монополістичних тенденцій і […]

Розвиток соціал-демократичної ідеології →  14 Червня, 2013

Теоретичними засадами соціал-демократії є роботи Ф. Лассаля, К. Каутського, Е. Бернштейна. Великий вплив на формування принципів соціал-демократії здійснили ідеї французького вченого П.Ж. Прудона, який пропонував організувати соціалістичне суспільство на основі дрібнотоварного приватного виробництва. Зокрема, в роботі «Що таке власність?» він пропонував знищити велику приватну власність шляхом розділу великого капіталу і в майбутньому суспільстві перейти до […]

Альтернативні політичні рухи →  13 Червня, 2013

Розвиток технологій викликає істотні зміни у соціальній структурі суспільства. Розширюється середній клас і зменьшується чисельність “класичного” пролетаріату, змінюється демографічна і національна структура сучасних суспільств. Нові підходи до розвитку суспільства в розвинених країнах викликали появу «альтернативних рухів». Вони націлені на рішення проблем екології, війни і миру, розвитку технічного і культурного прогресу, зближення рівня життя різних соціальних […]

Особливості розвитку та основні концепції лібералізму →  13 Червня, 2013

Це політична течія буржуазно-демократичного напрямку, яка об’єднує прибічників парламентського ладу, заснованого на наступних принципах: всі люди вільні і мають однакові громадянські права; особистість і її права є основою будь-якого суспільства, права особи священні і обов’язок держави їх оберігати. Пошуки компромісу і досягнення консенсусу між індивідами, соціальними верствами і державою – основний зміст виконавчої і законодавчої […]

Основні концепції консерватизму →  12 Червня, 2013

Консерватизм (від лат. conservo – зберігаю). У якості визначення термін використовується для найменування як ідейно-політичної доктрини, так і політичної практики, що спрямована на захист старих догм і соціальних інститутів. В побутовому розумінні під консерватизмом часто розуміють притаманний певним категоріям людей страх перед майбутнім, небажання змін. Так певним консерватизмом завжди відрізняється старше покоління від молодшого. Консерватизм, […]