Особливості забезпечення відтворення капіталу за часів транзитивності економіки →  8 Червня, 2013

Формування нової системи господарювання в економіці вимагає відповідних умов функціонування її суб’єктів і нових принципів взаємодії, основним з яких є плюралізм відносин власності. Минулий процес приватизації не привів до формування ефективного інституту власності, так як даний процес не відповідав вимогам, що існували в той час економіки: відсутній досвід самостійного функціонування підприємств без участі держави; досвід […]

Основні типи політичних змін →  24 Травня, 2013

Основні типи політичних змін: революція, структурна реформа, зміна політичних лідерів, зміна політики. Найбільш радикальний тип політичних змін – революція – являє собою фундаментальну, корінну трансформацію всього політичного пристрою суспільства. Така зміна не обмежується тільки політичним життям, але і трансформує соціально-економічний порядок, моральні основи і цінності всього суспільства. Прикладами такого роду корінних змін є великі революції […]

Типи авторитарних режимів →  20 Травня, 2013

Автократія (від грец. autikrateia – самовладдя, необмежена влада однієї групи). Авторитарний режим – це необмежена влада одного або декількох осіб, якої-небудь партії або частини політичної еліти. У руках однієї особи зосереджується виконавча, законодавча і судова влада, окрема особистість не володіє ніякими суверенними правами перед державою. Богоданність влади підтверджується релігійними догматами. До універсальних відмінних рис авторитарного […]

Електронна комерція як фактор розвитку маркетингу послуг →  16 Травня, 2013

За останнє десятиліття значення сектора послуг значно зросла. У США на сферу послуг припадає 79% всіх робочих місць і 74% ВВП. Зростаюча конкуренція, коливання попиту і застосування нових технологій створюють умови для значного прориву компаній, що займаються послугами. Крім того, за останні десять років значно зросла важливість послуг як джерела досягнення конкурентних переваг і серед […]

Основні принципи демократії →  2 Травня, 2013

Демократія як форма держави і політичного правління має свої принципи функціонування: визнання народу вищим джерелом влади, виборністю керівного составу основних органів держави, рівноправністю громадян, їх правом обирати і бути обраними в усі структури представницької влади, періодичною зміною політичних еліт і лідерів, повагою до прав меншості і підпорядкування меншості більшості. Демократія передбачає політичне різноманіття поглядів, ідей […]

Активні методи навчання іноземних мов у підготовці до екзамену з англійської →  24 Квітня, 2013

Виходячи з опису вимог до сучасних методів навчання іноземних мов можна зробити висновок про те, що домінуюче місце в освітньому процесі повинні зайняти активні методи навчання іноземної мови. Науковці здебільшого під активними методами навчання розуміє методи, які реалізують установку на більшу активність суб’єкта в навчальному процесі, на противагу так званим традиційним підходам, де учень грає […]

Інтеграція науково-технічної сфери України і Росії в умовах глобалізації →  24 Квітня, 2013

Технічна революція на сучасному етапі розвитку світової економіки багато в чому визначає характер і зміст процесів, що протікають як в окремих країнах і регіонах, так і в усій сфері міжнародних відносин. В даний час, глобалізація розглядається з двох точок зору: як природний, об’єктивно-економічний процес; як силовий процес в інтересах глобалізаторів, якими виступають розвинені центри цієї […]

Поняття і функції політичної маніпуляції →  2 Квітня, 2013

Суттєве значення терміна «маніпуляція» означає «керувати зі знанням справи». Надалі, політичне значення цього терміна, наприклад у Великому Оксфордском словнику, стало розглядатися як спеціальний вплив на людину з метою досягнення особистої вигоди непорядними засобами і способами. Політичне маніпулювання – це приховане керування політичною свідомістю і поводженням людей з метою збереження влади, досягнення визначених вигод, використовуючи при […]

Методологічні принципи аналізу історичних джерел →  28 Березня, 2013

Абстрагуючись від конкретних дослідників, авторів історичних праць, можемо допускати, що вони при дослідженні та висвіт­ленні тих самих процесів і подій минулих часів переважно користуються однаковими джерелами, принаймні, як професійні історики знають про існування тих чи інших джерел. Незважаючи на це, їхні оцінки, інтерпретація, висновки з приводу дослід­жуваних подій часто бувають діаметрально протилежними: норманісти й антинорманісти […]

Українська традиція дослідження і використання історичних джерел →  28 Березня, 2013

Усвідомлення значення історичних знань для життя всього суспільства властиве освіченим людям України від найдавніших часів. М. Грушевський вважав, що, ймовірно, вже у середині X  ст., тобто зразу ж після смерті Ігоря, був написаний літописний твір. На жаль, як окремі історичні твори літописця списки з X і XI   ст. до нас не дійшли. Найдавніший літописний звод […]