Повість М.Коцюбинського „Тіні забутих предків” як етнографічне джерело →  Вересень 14, 2011

Повість М.Коцюбинського „Тіні забутих предків” як етнографічне джерело Коцюбинський та етнографія… Ще й досі ця сторінка в житті і творчості великого сина України не цілком вивчена. А сторінка ця дуже цікава і важлива. Михайло Коцюбинський досліджував матеріальний побут та духовну культуру гуцулів. Написана внаслідок власних спостережень з широким використанням фольклорних і етнографічних матеріалів чудова повість […]

Політичні аналогії в стратегії Ірландської парламентської партії на завершальному етапі Першої світової війни (1917-1918 pp.) →  Вересень 13, 2011

Політичні аналогії в стратегії Ірландської парламентської партії на завершальному етапі Першої світової війни (1917-1918 pp.) Ірландська парламентська партія (ІПП), як вважають деякі автори, була першою політичною партією сучасного типу в Європі [ 3, с. 251]. З часу свого заснування наприкінці XIX ст. її керівництво висувало традиційну політичну вимогу: гомруль (від англ. ноте rule), тобто самоврядування […]

Пріоритети політичної думки Михайла Драгоманова →  Вересень 13, 2011

Пріоритети політичної думки Михайла Драгоманова Творчість українського політичного мислителя і громадського діяча, основоположника політичної науки України та соціалістичного руху М.П. Драгоманова як його сучасниками, так і наступниками оцінюється досить неоднозначно. Особливо це стосується політичної думки М.П. Драгоманова, пріоритетам якої присвячено це дослідження. У політичній програмі вченого можна визначити декілька підвалин, пріоритетних ідей, на яких ця […]

Розгортання НПРО США: мотиви та стратегія офіційного Вашингтону →  Вересень 13, 2011

Розгортання НПРО США: мотиви та стратегія офіційного Вашингтону 13 червня 2002 року стане датою офіційного виходу Сполучених Штатів із Договору про обмеження систем протиракетної оборони. Його укладення між СРСР та США у 1972 році стало однією з найважливіших віх у взаєминах між двома супердержавами, сприяло стабільності та співпраці як на двосторонньому рівні, так і в […]

Дипломатія як засіб зовнішньої політики →  Вересень 13, 2011

Дипломатія як засіб зовнішньої політики У багатонаціональній і розгалуженій системі міжнародних відносин дипломатична діяльність займає чи не найважливішу позицію з усіх складових, які саме складають цю систему. XXI століття принесло з собою такі важливі і непрості запитання: Чи буде взагалі майбутнє у людської цивілізації? Як подолати ті загрози, що нависли над нею? Як забезпечити подальший […]

“Повість минулих літ” – як джерело етнографії →  Вересень 13, 2011

“Повість минулих літ” – як джерело етнографії Найвизначнішими пам’ятками історичної літератури є давні руські літописи, які несуть у цікаві відомості про соціально-економічне, політичне та культурне життя давньої Русі. Найдавнішим літописом, що дійшов до наших днів вважається “Повість минулих літ” [3, с.42-44], автором-укладачем якої був Нестор, чернець Києво-Печерського монастиря, який довів виклад історії до 1113 р. […]

Становлення теорії соціальних катастроф та її основні характеристики →  Вересень 12, 2011

Становлення теорії соціальних катастроф та її основні характеристики Історія Землі сповнена численних катаклізмів. Люди з давніх-давен не тільки фіксують катастрофи, а й вивчають їхню природу. Система людина-природа дуже складна й визначається непередбачуваним напрямом розвитку. Під впливом катастрофічної зміни основних параметрів цієї системи людство може переживати розквіт або зазнавати деградації. Сучасне людство дедалі більше схиляється до […]

Конфлікт як фактор стабільності в суспільстві →  Вересень 12, 2011

Конфлікт як фактор стабільності в суспільстві Сьогодення нашого суспільства характеризується значним посиленням напруженості, зростанням суперечностей, виникненням чисельних конфліктів у різних сферах суспільного життя. Нинішня конфліктна ситуація в Україні, яка скалася в результаті трансформації безконфліктно-тоталітарного суспільства на посттоталітарне, потребує фундаментального всебічного вивчення конфліктів. Тому спочатку було б доцільно розглянути загальні положення конфлі-ктологічної теорії. Поняття конфлікт, консенсус, […]

Держава як суб’єкт міжнародних відносин →  Вересень 12, 2011

Держава як суб’єкт міжнародних відносин Більше двох століть національна держава, будучи універсальною політичною організацією, залишалась головним і єдиним суб’єктом міжнародних відносин. Дана реалія ставиться під сумнів сучасними тенденціями розвитку світового співтовариства. Серед них варто виокремити революцію в галузі інформаційних технологій та телекомунікацій і, як наслідок, зростаючу взаємозалежність світу, які позначаються на ролі та функціях як […]

Придністровський конфлікт: передумови і причини виникнення →  Вересень 12, 2011

Придністровський конфлікт: передумови і причини виникнення Щоб чітко собі уявити джерела придністровського конфлікту необхідно перш за все звернутися до історії регіону, народів, які проживали і проживають на його території, вивчити процес формування їх політичних і демографічних традицій, політичної культури. 1 тоді конфлікт, що виник на Дністрі, можна розглядати в різноманітних ракурсах: міжнародному, політичному, правовому, соціальному, […]