Микола Міхновський: особистість, громадський та політичний діяч, ідеолог українського націоналізму →  12 Вересня, 2011

Микола Міхновський: особистість, громадський та політичний діяч, ідеолог українського націоналізму На зламі столітть (ХІХ-ХХ ст.) історичний процес розвитку українського народу зазнав надзвичайно різких змін, відроджуючи свою мову, культуру, традиції, виховуючи власну еліту та інтелігенцію, він, з різних причин, дуже довго йшов до ідеї створення власної самостійної, незалежної держави. В кінці XIX ст. в українському суспільно-політичному […]

Наступ на національні права народів СРСР в 30-х роках XX століття →  11 Вересня, 2011

Наступ на національні права народів СРСР в 30-х роках XX століття Різкий поворот у національній політиці був здійснений постановою ЦК ВКП(б) від 14 грудня 1932 року, в якій наголошувалося, що саме неправильне здійснення українізації стало основною причиною незадовільного проведення хлібозаготівель. Цією постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР була припинена українізація не лише в Україні, а […]

Тридцятилітня війна та її наслідки →  11 Вересня, 2011

Тридцятилітня війна та її наслідки Тридцятилітня війна в 1618-1648 pp. стала надзвичайно важливою загальноєвропейською подією, яка відбила тогочасні політичні та релігійні протиріччя. Характерним явищем європейської історії середини XVII століття стала “католицька реакція”, яка була спрямована проти протестантської Реформації, що у свою чергу призводило до зіткнення інтересів великих європейських країн та їх монархів. До причин і […]

Особливості формування передвиборних блоків в Україні напередодні парламентських виборів 2002 року →  11 Вересня, 2011

Особливості формування передвиборних блоків в Україні напередодні парламентських виборів 2002 року Блокування партій – це процес їх об’єднання (найчастіше перед виборами до парламенту на пропорційній або змішаній системі) з метою підсилення спроможності впливу на виборців і охоплення якнайбільшого територіального масиву, де, як здається партійним ідеологам і політтехнологам із передвиборних штабів, проживає найбільша кількість прихильників даних […]

Встановлення монархії в Румунії →  11 Вересня, 2011

У другій половині XIX ст. в Дунайських Князівствах відбулися важливі політичні зміни. Згідно з ухвалою Паризької конференції і Молдова, і Валахія мали в майбутньому виступати як конфедеративні держави, які матимуть кожна свого господаря, законодавчі збори (Constituanta), уряд, армію, відповідно до Конвенції 19 серпня 1858р. Так була узаконена сепарація Дунайських князівств, які вирішили піти шляхом самостійного […]

Праця С.Ф. Маріана “Румунська народна орнітологія” як важливе джерело з етнографії Буковини →  11 Вересня, 2011

У плеяді румунських етнографів II половини XIX – початку XX ст. особливо виділяються Б.П. Хаждеу та С.Ф. Маріан, перший новизною та глибиною своїх поглядів щодо народознавства, другий – винятковою документальною цінністю своїх численних етнофольклорних праць. Вони випередили своїх колег новими підходами щодо найважливіших проблем дослідження культури і побуту румунів, зробили свій внесок у процес становлення […]

Деякі аспекти еміграції як явища →  11 Вересня, 2011

Еміграція існувала завжди. Можливо, одним з перших її проявів було велике переселення народів, яке внесло корективи в історію цілого континенту. Проте еміграція в сучасному розумінні виникла разом з утворенням держав і мала хвилеподібний характер, будучи пов’язаною з певними соціальними та політичними чинниками. Ними могли бути і зміна політичного режиму, що зумовлювала вигнання противників (як це […]

Первісний лад на території України →  24 Липня, 2011

Первісний лад на території України На терені України стародавні люди з’явилися (за різними даними) від 1 млн до 300 тис. років тому. Найвірогідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Кавказ та Балкани. Найдавніша епоха в історії людства визначається як кам’яний вік. Він поділяється на три періоди: палеоліт (від 1 […]

→  16 Липня, 2011

Археологічні пам’ятки села Костинці Територія Буковини заселялася людьми з найдавніших часів і практично у всіх населених пунктах краю виявлено величезну кількість різночасових археологічних пам’яток (понад 2000 поселень, городищ, могильників різних культур, починаючи від палеоліту і закінчуючи пізнім середньовіччям). Але територія краю вивчена в археологічному плані ще вкрай нерівномірно. Кожного року знаходять нові археологічні пам’ятки, дослідження […]

→  16 Липня, 2011

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Майже тисячу років сяють над дніпровськими кручами золоті бані Києво-Печерського монастиря – однієї з найголовніших святинь християнського православного світу. У давньоруському літописі “Повість минулих літ” є датована 1051 р. згадка про його заснування монахами у печерах поблизу Києва. Першим насельником обителі був Антоній (у миру Антипа) із міста Любеча, що поблизу […]