Архів категорії »Комунікація і семіосфера« Підписатися на цю статтю

Засоби альтернативної номінації у сучасному англомовному фентезі-дискурсі →  28 Листопада, 2011

Засоби альтернативної номінації у сучасному англомовному фентезі-дискурсі (на матеріалі творів Дж.P. Р. Толкіна) Засоби додаткової, неофіційної та альтернативної номінації (АН) досі є маловивченим явищем. Вивчення засобів АН у фентезі-дискурсі виявляється особливо важливим, адже вказані засоби є значним пластом лексики мовної картини уявного світу (МКУС), а їх дослідження дозволяє проаналізувати процес творення власних назв засобами не […]

Вплив культурологічних та лінгвокраїнознавчих факторів на процес перекладу →  27 Листопада, 2011

Вплив культурологічних та лінгвокраїнознавчих факторів на процес перекладу У системі вузівської освіти конструктивну роль повинен відігравати Закон «Про мови в Україні», який стосується усіх вузівських предметів і дисциплін, у тому числі викладання іноземних мов, тому кожен концептуальний підхід до вивчення іноземних мов передбачає реалізацію у процесі навчання фахових культурологічних та краєзнавчих цілей, тобто володіння мовою […]

Комунікація як спосіб міжособистісної взаємодії →  27 Листопада, 2011

Комунікація як спосіб міжособистісної взаємодії Залежність індивідів один від одного як проблема людських взаємовідносин складає ядро існування людини. У кожного є надзвичайно сильна потреба вступити з іншими у довготривалі, тісні взаємовідносини, то гарантують позитивні переживання та результати. У сучасних мовознавчих дослідженнях спілкування закономірно враховується те, що життєвий світ людини має два фокуси «Я» та «Інший», […]

Любов у лінгвосеміотичному просторі →  27 Листопада, 2011

Любов у лінгвосеміотичному просторі Ніколи любое не перестає (1 Коринфянам, 13:8) У мовознавчому зрізі життєвий світ людини можна представити як сукупність семіотичних сигналів – феноменів, які є носіями певних смислів. Будь-яке членороздільне висловлювання про світ уже буде виділенням зі світу певного смислу. Смисл завжди є картиною світу, тобто певною інтерпретацією, що здійснюється мисленням і мовою. […]