Функціонування апозитивних конструкцій у репрезентації концептуальної картини світу: когнітивний аспект →  27 Листопада, 2011

Функціонування апозитивних конструкцій у репрезентації концептуальної картини світу: когнітивний аспект Етнолінгвістичний підхід, теоретичні засади якого базуються на ідеях про мову як інтерактивну систему, пов’язану з культурно детермінованою свідомістю, і плідно розробляються у сучасній лінгвістиці, орієнтуються на вивчення мови як суспільного явища в системі  духовних  цінностей  етносу,  самоорганізованої  системи мовних одиниць, що розвивається, взаємодіючи з різними […]

Табуйовані теми у сфері зовнішньої політики →  27 Листопада, 2011

Табуйовані теми у сфері зовнішньої політики (на прикладі німецької та української мов) Соціальні норми та моральні приписи існують у будь-якому суспільстві та впливають на різні сфери життя, і в першу чергу на політичну. Політики виконують роль представників народу у владі, а тому у своїх промовах чи заявах мало хто з них відверто виступає проти правил, […]

Лінгвістична інтерпретація художнього тексту в контексті досліджень корпусної стилістики →  27 Листопада, 2011

Лінгвістична інтерпретація художнього тексту в контексті досліджень корпусної стилістики Укладені корпуси та архіви електронних текстів для інтерпретації художнього тексту набувають все більшої популярності в лінгвістичних дослідженнях з лінгвостилістики. Однак застосування спеціальної термінології, кількісних і якісних методів і прийомів, зокрема тих, які розвинулися в царині корпусної лінгвістики для аналізу літературного стилю – стилеметрії (S. Adolphs, S.Hunston), […]

Лінгвосеміотика та лінгвокультурологія: точки перетину →  27 Листопада, 2011

Лінгвосеміотика та лінгвокультурологія: точки перетину Сьогодні можна говорити про різні підходи у розробці семіотики (логічний, психологічний, лінгвістичний тощо), у кожному з яких вона мислиться як розширення предмета відповідної науки, як застосування її понять і методів до нової області об’єктів. Спільним для всіх підходів можна вважати аналіз знаків як елементів соціуму. Це означає, що, досліджуючи різні […]

Антропоцентричний характер аналізу точки зору в англомовному дискурсі →  27 Листопада, 2011

Антропоцентричний характер аналізу точки зору в англомовному дискурсі Новітній рівень розвитку науки позначений зростанням інтересу провідних лінгвістів до студіювання мовленнєвої діяльності людини в усіх іпостасях її буття як основи вивчення мовної системи. Людина та її роль у процесі комунікації стають першоосновою досліджень низки вчених (Н. Д. Арутюнова, С. Г. Воркачов, Л. Я. Зятькова, В. І. […]