Архів категорії »Економіка« Підписатися на цю статтю

Сучасні наукові теорії мотивації праці на підприємстві →  19 Листопада, 2013

У світовій практиці використовувалися два методи вартісних оцінок людських істот: вартість виробництва і процедура капіталізації заробітку. Оцінка людського капіталу на мікроекономічному рівні може бути здійснена на базі ринкової вартості підприємства. Але такий підхід не враховує мінливості останньої. Крім того, іноді підприємство може продаватися нижче балансової вартості, однак це не означає, що воно не має людського […]

Вплив інновацій на систему мотивації праці →  19 Листопада, 2013

У сучасному менеджменті головним є те, який із трьох видів стратегії обирає фірма: стратегію інновацій, стратегію на зменшення витрат чи стратегію, що включає в себе основні риси перших двох. На тлі перебудови бізнесу, структурних змін та інновацій у системі менеджменту персоналу активізується розвиток засобів стимулювання праці. При цьому розв’язуються наступні задачі: управління трудовою мотивацією, використання […]

Кластерна організація як перспективна форма розвитку підприємств →  16 Листопада, 2013

Кластер (від англійського “cluster”) перекладається як “гроно”, “букет”, “щітка”, “група”, “скупчення”. Під ним розуміють галузево-територіальне добровільне об’єднання підприємств, що тісно співпрацюють з науковими установами та органами місцевої влади, з метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції та економічного зростання регіону. Склад кластера включає в себе: основне виробництво; постачальників спеціального обладнання, сировини, послуг, технологій; університети, центри стандартизації, торгові […]

Особливості мотиваційного механізму в процесі управління затратами →  15 Листопада, 2013

Постановка проблеми. При створенні системи центрів відповідальності з метою вдосконалення процесу управління затратами на суднобудівних підприємствах України потрібно брати до уваги мотиваційний вплив даної системи як на менеджерів різних рівнів управління, так і на їх підлеглих. Крім цього, слід приділяти особливу увагу різноманітним аспектам інтеграції традиційної для системи управління суднобудівними підприємствами підсистеми стимулювання співробітників та […]