Архів категорії »Етика« Підписатися на цю статтю

Головні етапи проведення етичної бесіди →  25 Травня, 2014

Переконування як метод морального виховання яскраво виявляється в етичній бесіді. За допомогою етичної бесіди вихователь вчить учнів свідомо ставитися до своїх дій, вчинків, поводитися відповідно до вироблених переконань. Ефективність етичної бесіди зумовлюється виховним завданням, рівнем розвитку учнів даного віку, силою емоцій, глибиною почуттів, що їх викликає бесіда. Потяг до високого, героїчного, ідеального робить учнів особливо […]

Коктейльні сукні →  30 Жовтня, 2011

Сукні були без сумнівів однією з найвідоміших моделей одягу в минулому і зараз цей вид жіночого одягу не втрачає своєї популярності. Сукня – це річ, яка дає можливість жінкам залишатися справжніми та тендітними, підкреслює їх природну красу, пластику та м’якість жіночих форм. У сучасному розумінні сукні – це не тільки красивий, але і зручний вид […]

Етика як практична філософська наука →  9 Червня, 2010

ЕТИКА ЯК ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФСЬКА НАУКА 1.    Ціннісно-практична спрямованість етичного знання 2.    Структура предмета етики 3.    Основні альтернативи осмислення етичних проблем та галузі сучасної етики У результаті вивчення теми студент повинен ЗНАТИ: •    специфіку проблематики етики як науки про практично-ціннісне самовизначення людини у світі •    основні структурні елементи предмета етики •    зміст ключових альтернатив етичного пошуку […]

Ціннісно – практична спрямованість етичного знання →  8 Червня, 2010

Ціннісно-практична спрямованість етичного знання Етика (від гр. f)0oc – «звичай», «вдача», «характер», «спосіб життя») – філософська дисципліна, що осмислює той досвід людини, на основі якого здійснюється вибір її життєвих цінностей та конкретної спрямованості її поведінки. Вона є наукою про ставлення людини до світу та інших людей відповідно до уявлень про добро і зло. Суспільним феноменом, […]

Структура предмета етика →  8 Червня, 2010

Структура предмета етики Моральне самовизначення людини у світі як предмет етики структурно ґрунтується на таких ключових елементах, як. моральна свідомість, моральна практика, закони моральної діяльності, моральні категорії (основні поняття). Ці складові предметності етики осмислюються нею в єдності, взаємозв’язку. Бачачи відмінність між мораллю як чимось ідеальним (моральною свідомістю) й активністю людини, її життєвою практикою, що несе […]

Основні альтернативи осмислення етичних проблем та галузі сучасної етики →  7 Червня, 2010

Основні альтернативи осмислення етичних проблем та галузі сучасної етики Осмислення етичних проблем не передбачає якоїсь     догматичної одностайності. Як світоглядне знання етика (та й будь – яка інша гуманітарна наука) є плюралістичною, множинною, тобто містить відмінні, а часом і протилежні уявлення про смисл та способи розв’язання тих чи тих питань. Це вияв того, що етичні проблеми, […]