Формування церковної ієрархії в Київській Русі →  28 Вересня, 2011

Формування церковної ієрархії в Київській Русі Питання влаштування церковної організації на Русі дискусійне, оскільки можливості його розв’язання обмежені вкрай слабкою насиченістю джерельної бази. Перше пряме свідчення про київську митрополію з’явилося майже через півстоліття після офіційного проголошення християнства державною релігією Русі. “Руська православна Церква спершу була підпорядкована Охридській єпархії, яка знаходились на території Болгарії, а 1037 […]

Характер та особливості чотирьох Євангелій →  28 Вересня, 2011

Характер та особливості чотирьох Євангелій Євангеліє походило від грецького слова і в перекладі означає: “блага вість”, “добра звістка”. Це розповідь про народження Ісуса Христа, Спасителя світу, Його життя, смерть і воскресіння. Євангелія є основним джерелом знання про життя Господа, тому що без них це знання було б скинуто до рівня окремих свідчень[1, с. 7].        Євангеліє […]

Види знання та їх світоглядне значення у філософії М.Шелера →  27 Вересня, 2011

Види знання та їх світоглядне значення у філософії М.Шелера Німецький філософ Макс Шелер творив у переломну добу європейської історії. Прагнучи з’ясувати глибинні передумови кризи західної цивілізації, він звертається, зокрема, до проблеми ціннісно-смислових вимірів істини. При цьому виокремлює три види знання: прагматичне, сутнісне й сотеріологічне. 1. Прагматичне знання (знання заради панування й досягнень) призначене для встановлення […]

Віра, розум і онтологія свободи в філософії екзистенціалізму →  27 Вересня, 2011

Віра, розум і онтологія свободи в філософії екзистенціалізму Проблема людини в сучасній філософській інтерпретації зазнала певних метаморфоз у порівнянні з класичною традицією її визначення. Наскрізним мотивом переважної більшості західних філософських роздумів про людське буття в другій половині XX сторіччя є ідеї про те, що гіпертрофовані раціоналізація, прагматизація, політизація та ідеологізація людського життя завершились колосальним звуженням […]

Міжконфесійні відносини: етнонаціональна зумовленість →  27 Вересня, 2011

Міжконфесійні відносини: етнонаціональна зумовленість Більшість релігій є породженням умов та особливостей того суспільного, політичного, етнокультурного середовища, в якому   вони   існують.    Стрижнем,   навколо   якого   релігії об’єднуються, є віра в існування надприродного. Чим більше з’ясовані причини та умови, що породжують певні релігійні ідеї, ти глибше пізнається сама релігія, її суть і зміст. На формування окремих релігійних ідей, […]

Християнство і філософія: пошук шляхів співіснування →  27 Вересня, 2011

Християнство і філософія: пошук шляхів співіснування Ще з появи християнства поставало (і в даний час залишається актуальним) питання щодо взаємовідношення релігії та філософії. В апостольський час воно виражалося конкретно й не двозначно. У цей час важливим було те, щоб зернини Христової науки, які тільки почали проростати, не були придушені. Апостол Павло у своєму листі до […]

Old English vowels →  26 Вересня, 2011

Vocalic System As we see in Old English there existed an exact parallelism between long vowels and the corresponding short vowels. Not only monophthongs but even diphthongs found their counterparts which differed from them not only in quality but also in quantity. Thus we may say that in the system of vowels both the quality […]

Культуротворча роль релігії у формуванні духовних традицій етносів →  26 Вересня, 2011

Культуротворча роль релігії у формуванні духовних традицій етносів Розглядаючи проблему взаємовідносин релігії та культури як і взагалі роль релігії в культуротворчому процесі та формуванні духовних традицій народів, варто звернути увагу на те, що в сучасній теології і філософії залишається дискусійним питання правомірності розгляду релігії як культурного чинника. Зауважимо, що належність релігії до культури заперечує принаймні […]

Beowulf as a Written Monument of Old English →  26 Вересня, 2011

Textological analysis shows that the epic poem of Beowulf (the title itself is an editorial convenience – the manuscript copy of the poem is untitled) probably existed in written form by the middle of the 7th century, so it belongs to the oldest records of the English literature. It is the longest surviving poem in […]

Герменевтична нерівність: розуміння мови та мова розуміння. →  26 Вересня, 2011

Герменевтична нерівність: розуміння мови та мова розуміння. Ми розуміємо речі лише тією мірою, якою любимо їх Бл. Августин Розуміння якої-небудь мови передбачає знання лексики цієї мови, вміння без зусиль узгоджувати слова за правилами граматики, яка панує для даної мови. тощо. У носія певної мови чи того, хто вільно володіє нею, цей процес автоматизується. Однак чи […]