Міжцерковний конфлікт в контексті етнополітичних реалій України →  26 Вересня, 2011

Міжцерковний конфлікт в контексті етнополітичних реалій України Церква   –   один   з   елементів   політичної   організації суспільства.  Вони підтримує взаємовідносини з державними інституціями, різними політичними партіями й рухами.  І в залежності від напрямків у політичному, релігійному розвитку тієї чи  іншої  конфесії  викликає  конфесійні  ситуації  з  іншими конфесіями [1, с.68]. Конфлікт у будь-якій сфері     суспільно-політичній, етнонаціональній, релігійній – […]

Актуальність слів “Бог помер” в екзистенціалізмі →  26 Вересня, 2011

Актуальність слів “Бог помер” в екзистенціалізмі На перший погляд байдужа до проблеми Бога екзистенційна філософія (навіть у так званому атеїстичному варіанті) співзвучна ніцшеанському нігілізму, результатом якого був вислів “Бог помер”. Але її теорія людської екзистенції в категоріях самотності закинутості й приреченості на свободу неминуче вели до появи Бога у творах філософів екзистенціалістів, і це можна […]

Спроба відновлення автокефалії Української Православної Церкви в роки II Світової війни →  26 Вересня, 2011

Спроба відновлення автокефалії Української Православної Церкви в роки II Світової війни 10 листопада 1939 р. архиепископ Серафим (Ляде) прибув до Варшави [1, с. 179] 23 листопада 1939 р. митрополит Діонісій послав листа до архиепископа Серафа. 16 листопада 1939 р. офіційно була утворена Холмська Церковна Рада на чолі з протопресвітером Іваном Левчуком. Вересень 1940 р. Архиепископа […]

Old English Literature →  26 Вересня, 2011

Old English literature, though more abundant than literature of the continent before AD 1000, is nonetheless scanty. In his supplementary article to the 1935 posthumous edition of Blight’s Anglo-Saxon Reader, Dr. James Hulbert writes: In such historical conditions, an incalculable amount of the writings of the Anglo-Saxon period perished. What they contained, how important they […]

Роль католицької Церкви в справі екуменізму →  23 Вересня, 2011

Роль католицької Церкви в справі екуменізму Екуменізм (від гр. oikoumene – всесвіт) – це рух, спрямований на встановлення взаєморозуміння, зближення й об’єднання або християн різних конфесій і деномінацій (“християнський” екуменізм), або християн і віруючих нехристиянських релігій ( “загально-релігійний” екуменізм) [3, с. 27]. II Ватиканський Собор виробив визначення екуменізму, згідно з яким він стосується такої діяльності […]

Зороастризм: історія та еволюція →  23 Вересня, 2011

Зороастризм: історія та еволюція Духовна спадщина народів Азійського континенту невід’ємна складова частина культурної історії людства. Саме культура цих народів чинить і сьогодні вплив на економіку, політику, ідеологію цих країн. Релігія народів Ірану розвивалася своєрідними шляхами і прийняла форми, багато в чому неподібні на релігії інших народів Давнього Сходу. Зороастризм – це перша з так званих […]

Мистецтво як спосіб людської екзистенції на межі бунту та втечі від реальності →  23 Вересня, 2011

Мистецтво як спосіб людської екзистенції на межі бунту та втечі від реальності “”Мистецтво і нічого окрім мистецтва, мистецтво дане нам, щоб не померти від істини” [1. с.75| – так бачить призначення мистецтва Ф.Ніцше при переході західної культури від традиційного раціоналізму з його ‘”культом” істини до ірраціональних вимірів людського існування, яке розгорнуте до сфери цінностей. Мистецтво […]

Особливості механістичного світогляду →  23 Вересня, 2011

Особливості механістичного світогляду Історики науки вважають, що Галілей заклав основи методології теоретичного рівня фізичного пізнання. На відміну від Бекона і Декарта, Галілей не залишив систематичного викладу своїх уявлень про метод наукового пізнання. Численні дослідження філософів, методологів та істориків науки, здійснення на основі однобічного виокремлення певних рис. сторін методу Галілея не дозволили в повному обсязі розкрити […]

→  19 Червня, 2011

Становлення журналістики в інших європейських країнах   Розвиток журналістики в інших європейських країнах проходив під впливом німецької, англійської та французької періодики. Незважаючи на те, що в таких країнах як Італія і Голландія перші спроби періодичного видання новин робилися раніше, ніж в Англії і Франції, регулярні друковані газети з’явилися тут пізніше і журналістика розвивалася повільніше. Це […]

→  9 Червня, 2011

ФІЛОСОФІЯ ЯК СВІТОГЛЯДНЕ ЗНАННЯ   Систематичному вивченню будь-якої науки, як показує досвід, завжди передують певні відомості, узагальнені знання, що їх має людина стосовно даної науки хоча б на рівні „здорового глузду” та загальної ерудиції. Тобто вона може ту чи ту науку виділити з-поміж інших, уявляти, в чому вона подібна до них і чим відрізняється од […]