Міжцерковний конфлікт в контексті етнополітичних реалій України →  Вересень 26, 2011

Міжцерковний конфлікт в контексті етнополітичних реалій України Церква   –   один   з   елементів   політичної   організації суспільства.  Вони підтримує взаємовідносини з державними інституціями, різними політичними партіями й рухами.  І в залежності від напрямків у політичному, релігійному розвитку тієї чи  іншої  конфесії  викликає  конфесійні  ситуації  з  іншими конфесіями [1, с.68]. Конфлікт у будь-якій сфері     суспільно-політичній, етнонаціональній, релігійній – […]

Актуальність слів “Бог помер” в екзистенціалізмі →  Вересень 26, 2011

Актуальність слів “Бог помер” в екзистенціалізмі На перший погляд байдужа до проблеми Бога екзистенційна філософія (навіть у так званому атеїстичному варіанті) співзвучна ніцшеанському нігілізму, результатом якого був вислів “Бог помер”. Але її теорія людської екзистенції в категоріях самотності закинутості й приреченості на свободу неминуче вели до появи Бога у творах філософів екзистенціалістів, і це можна […]

Спроба відновлення автокефалії Української Православної Церкви в роки II Світової війни →  Вересень 26, 2011

Спроба відновлення автокефалії Української Православної Церкви в роки II Світової війни 10 листопада 1939 р. архиепископ Серафим (Ляде) прибув до Варшави [1, с. 179] 23 листопада 1939 р. митрополит Діонісій послав листа до архиепископа Серафа. 16 листопада 1939 р. офіційно була утворена Холмська Церковна Рада на чолі з протопресвітером Іваном Левчуком. Вересень 1940 р. Архиепископа […]

Old English Literature →  Вересень 26, 2011

Old English literature, though more abundant than literature of the continent before AD 1000, is nonetheless scanty. In his supplementary article to the 1935 posthumous edition of Blight’s Anglo-Saxon Reader, Dr. James Hulbert writes: In such historical conditions, an incalculable amount of the writings of the Anglo-Saxon period perished. What they contained, how important they […]

Роль католицької Церкви в справі екуменізму →  Вересень 23, 2011

Роль католицької Церкви в справі екуменізму Екуменізм (від гр. oikoumene – всесвіт) – це рух, спрямований на встановлення взаєморозуміння, зближення й об’єднання або християн різних конфесій і деномінацій (“християнський” екуменізм), або християн і віруючих нехристиянських релігій ( “загально-релігійний” екуменізм) [3, с. 27]. II Ватиканський Собор виробив визначення екуменізму, згідно з яким він стосується такої діяльності […]

Зороастризм: історія та еволюція →  Вересень 23, 2011

Зороастризм: історія та еволюція Духовна спадщина народів Азійського континенту невід’ємна складова частина культурної історії людства. Саме культура цих народів чинить і сьогодні вплив на економіку, політику, ідеологію цих країн. Релігія народів Ірану розвивалася своєрідними шляхами і прийняла форми, багато в чому неподібні на релігії інших народів Давнього Сходу. Зороастризм – це перша з так званих […]

Мистецтво як спосіб людської екзистенції на межі бунту та втечі від реальності →  Вересень 23, 2011

Мистецтво як спосіб людської екзистенції на межі бунту та втечі від реальності “”Мистецтво і нічого окрім мистецтва, мистецтво дане нам, щоб не померти від істини” [1. с.75| – так бачить призначення мистецтва Ф.Ніцше при переході західної культури від традиційного раціоналізму з його ‘”культом” істини до ірраціональних вимірів людського існування, яке розгорнуте до сфери цінностей. Мистецтво […]

Особливості механістичного світогляду →  Вересень 23, 2011

Особливості механістичного світогляду Історики науки вважають, що Галілей заклав основи методології теоретичного рівня фізичного пізнання. На відміну від Бекона і Декарта, Галілей не залишив систематичного викладу своїх уявлень про метод наукового пізнання. Численні дослідження філософів, методологів та істориків науки, здійснення на основі однобічного виокремлення певних рис. сторін методу Галілея не дозволили в повному обсязі розкрити […]

→  Червень 19, 2011

Становлення журналістики в інших європейських країнах   Розвиток журналістики в інших європейських країнах проходив під впливом німецької, англійської та французької періодики. Незважаючи на те, що в таких країнах як Італія і Голландія перші спроби періодичного видання новин робилися раніше, ніж в Англії і Франції, регулярні друковані газети з’явилися тут пізніше і журналістика розвивалася повільніше. Це […]

→  Червень 9, 2011

ФІЛОСОФІЯ ЯК СВІТОГЛЯДНЕ ЗНАННЯ   Систематичному вивченню будь-якої науки, як показує досвід, завжди передують певні відомості, узагальнені знання, що їх має людина стосовно даної науки хоча б на рівні „здорового глузду” та загальної ерудиції. Тобто вона може ту чи ту науку виділити з-поміж інших, уявляти, в чому вона подібна до них і чим відрізняється од […]