Періодизація західноєвропейської філософської антропології →  6 Травня, 2010

Періодизація західноєвропейської філософської антропології У попередній лекції вже йшлося про те, що основоположником філософської антропології вважається Макс Шелер. Його основна праця з цієї проблеми має назву «Сутність людини, новий дослід з філософської антропології», з якої видно, що такі досліди він визнавав і в минулому. Взагалі М. Шелер виокремлював три види антропології — теологічну, філософську, природничо-наукову. […]

Предмет філософської антропології. Різновиди антропологічного пізнавання. →  5 Травня, 2010

Предмет філософської антропології.Різновиди антропологічного пізнавання. Поняття «філософська антропологія» має як більш широку, так і вужчу сфери застосування. Ці сфери постійно взаємодіють, стимулюють одна одну. Проте нерідко з боку «власне антропологів» можна почути серйозні нарікання щодо того бачення людини, котре складалося упродовж багатьох віків її філософського осмислення. Засновник філософської антропології як спеціальної наукової галузі, німецький філософ […]

Філософія: світ людини →  4 Травня, 2010

Філософія: світ людини Пікоделла Мірандола у «Промові про достоїнство людини». То мало бути вступне слово на римському диспуті філософів усієї Європи 1487 року. Диспут тоді не відбувся. Проте відлуння наведених уболівань щодо людської подоби проймає філософську гуманістику відтоді й донині. Але ж … сплинуло п’ять віків, і ось знову, як тоді, на зламові віку – […]

Основні засади, ідеї та принципи філософських наук про людину →  9 Квітня, 2010

Основні засади, ідеї та принципи філософських наук про людину Дана стаття є продовженням матеріалу “Філософські науки про людину. Основні засади, ідеї та принципи“. З переходом до Нового часу повторюється рух від природи до людини, притаманний античності. Головні твори стародавніх мислителів мали, як правило, назву “Про природу”. В них викладалися натурфілософські ідеї та вчення. Аналогічне спостерігаємо […]

Філософські науки про людину. Основні засади, ідеї та принципи →  7 Квітня, 2010

Філософські науки про людину. Основні засади, ідеї та принципи Гуманістичний аспект філософського знання знайшов яскравий вияв у його структурі та в історичній зміні такої структури, яка складається з центру й периферії, а елементи останньої утворюють певні науки. В античному світі до центру належала метафізика, а до периферії — логіка, психологія, етика, естетика, політика, економіка. Вони […]

Передмова до вчення про філософію →  28 Березня, 2010

Передмова до вчення про філософію Коли Бог створив за законами мудрості світ, він зажадав, аби був хтось, хто б оцінив сенс такої великої роботи, любив би її красу, захоплювався її розмахом. Проте не було нічого потрібного ні в прообразах, із яких можна було витворювати нових нащадків, ні в коморах, що їх творець подарував би у […]

Що потрібно знати з філософії Середніх віків та доби Відродження? →  5 Січня, 2010

Відповіді на ці на інші питання ще знаходяться в процесі розробки. Напевно дуже скоро наш сайт зможе дати відповіді на всі ці питання. 1. Основні етапи становлення філософії середніх віків. Видатні представники, школи і течії. 1.1 Писання мужів апостольських. Апологети. (Климент Римський, Ігнатій Антіохійський, Полікарп Смирнський. «Дідахи», «Пастир Герми», Афінагор, Юстин Філософ, Татіан, Терту ліан, […]