Архів категорії »Газетна журналістика« Підписатися на цю статтю

Жанри газетної журналістики – Частина 2 →  29 Квітня, 2012

Жанри газетної журналістики – Частина 1 У журналістиці виділяють досить специфічну групу жанрів, що за традицією називають художньо-публіцистичними, в яких поєднують художні і публіцистичні засоби відображення життєвих ситуацій, фактів, явищ. Їй притаманні образність і типізація, широке використання всіх літературно-мистецьких зображальних засобів. Основними художньо-публіцистичними жанрами в газетній журналістиці є нарис і близькі до нього зарисовка, есе […]

Організація процесу випуску номера газети →  28 Квітня, 2012

Номер газети. Студенти повинні засвоїти, що найголовнішим принци-пом оформлення газети є поєднання змісту і форми. До проблеми змісту і форми належить питання т. зв. “обличчя” газети. Помилковою є думка, що під “обличчям” газети розуміють лише зовнішню, суто графічну форму видання. Таке бачення проблеми є однобоким, бо “обличчя” газети залежить від змісту, кола її читачів, тих […]

Організація процесу випуску номера газети – Частина 2 →  28 Квітня, 2012

Організація процесу випуску номера газети – Частина 1 Випуск газети є найважливішим етапом газетного виробництва. Студенти повинні зрозуміти, що це – логічне завершення роботи редакційно-журналістського колективу, найбільш відповідальний момент у роботі газетярів, який до того ж має жорсткі рамки. Керує підготовкою і випуском номера газети секретаріат редакції газети. Ця робота складається з двох послідовних процесів […]

Організація роботи журналістів у редакційних підрозділах →  27 Квітня, 2012

Відділи редакції. Практика сучасних друкованих видань вживає термін “відділ” у двох значеннях: 1) відповідне місце на газетній полосі з певною добіркою матеріалів, здебільшого однієї тематики (офіційний відділ, відділ оголошень, відділ реклами тощо); 2) структурна одиниця редакції, поділ її творчих працівників для повного та всебічного висвітлення окремих питань, тем, жанрів. На занятті студенти повинні розглянути друге […]