Сучасні конфліктологічні вчення західноєвропейських та американських науковців – Частина 2 →  28 Березня, 2012

Сучасні конфліктологічні вчення західноєвропейських та американських науковців – Частина 1 Теорія «позитивно-функціонального конфлікту» складалася під впливом робіт Льюіса Козера та Ральфа Дарендорфа. Льюіс Козер (1913) у 1956 році в книзі «Функції соціального конфлікту» зазна­чав, що конфлікт не є соціальною патологією, а навпаки – забезпе­чує стабільність соціальних систем. Не може бути соціальних груп без конфліктних відносин, […]

Знання про природу конфліктів у давньому світі та антично­му суспільстві →  28 Березня, 2012

Історія розвитку людства з найдавніших часів до наших днів засвідчує, що конфлікти завжди були і будуть. Дослідження історії розвитку вчення про конфлікт є не тільки повчальним елементом для сучасників, але й несе функцію розкриття зміни уявлень окре­мих людей про сутність конфлікту. У первісних суспільствах джерелом конфліктів виступали кон­трастні явища людського буття: «життя» – «смерть», «табу» […]