Бурлацькі пісні →  12 Листопада, 2011

Бурлацькі пісні БУРЛАЦЬКІ ПІСНІ — група пісень соціально-побутового циклу, які відображають працю та психічний стан головного героя — бурлака. 1. Російські пісні, що виникають з появою бурлацтва( XVI-XVII ст.), паралельна назва – струговські пісні. Головним моментом цих пісень є відтворення праці та побуту бурлаків — найманих селян, що тягнули вантажені баржі по річці. Ритмічними вигуками, […]

Термін “Буріме” →  12 Листопада, 2011

Термін “Буріме” БУРІМЕ (від франц. bouts rimes — римовані кінці) — вірш, написаний на певні задані, змістовно пов’язані між собою, рими, іноді визначеною є і тема твору. Буріме виникає як літературна гра у Франції в 1-ій пол. XVII ст. Його винахідником уважається поет О.Дюма. Пізніше поширюються конкурси буріме, учасники яких змагаються в написанні віршів-експромтів. Так, […]

Термін “Буколіка” →  12 Листопада, 2011

Термін “Буколіка” БУКОЛІКА (грец. — baucolos — пастух) — метажанр, який заснований на ідилічному зображенні сільського життя, вужче — життя пастухів. Буколіка походить від народних пісень сіцілійських пастухів про Дафніса та його кохану Хлою. Початок традиції розповсюдження буколічних мотивів було покладено книгою римського поета І ст. до н.е. Вергілія “Буколіки”, яка являє собою цикл, що […]

Що таке “буквальний переклад”? →  12 Листопада, 2011

Що таке “буквальний переклад”? БУКВАЛЬНИЙ ПЕРЕКЛАД — копія, що зовні відповідає розміру та технічним засобам у, бо повністю підвладний законам чужої мови і стилістичної стихії. Буквальний переклад механічно калькує мовні та структурні складники тексту першотвору без належної уваги до їх узгодження із виразно-стилістичними особливостями мови, на яку він перекладається, що часто призводить до спотворення його […]

Буддійська література →  12 Листопада, 2011

Буддійська література БУДДІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА — поняття, яке охоплює вел. й різноманітну л-ру на численних нац. мовах, яка попри глибоку нац.-іст. різноманітність, характеризується надзвичайною єдністю в ментальній галузі і навіть у сфері худож. прийомів. Вона виникає як переживання й інтерпретація вчення засновника буддизму Будди Гаетами в інд. та ін. л-рах Сх. Перш за все, це комплекс […]

Бувальщина →  11 Листопада, 2011

Бувальщина 1) Усне оповідання, що правдоподібно пояснює реальні факти подій минулого, назви окремої місцевості, побутові події. Обов’язковою диференційною ознакою Б. є зверненість у минуле, що поєднує її з легендою, надто це стосується історичної та топографічної бувальщини. На відміну від архаїзованої легенди бувальщини сприймається як правдива розповідь. 2) Усне оповідання про цікавий факт чи подію з […]

Божба →  11 Листопада, 2011

БОЖБА — клятва іменем Бога, породжена вірою людей в магічну силу слова. Порушення цієї клятви передбачало покарання язичницькими богами (Перун, Велес), як про це свідчить договір русів з візантійцями, або христ. Богом, якого в Б. прямо закликають до кари у випадку порушення клятви. Різновидом Б. може бути клятва здоров’ям рідних і своїм, божаться честю, пам’яттю […]

Близькоспоріднені, далекоспоріднені, неспоріднені мови →  10 Листопада, 2011

Близькоспоріднені, далекоспоріднені, неспоріднені мови Усі мови світу групують за ознакою спорідненості, що зумовлюється спільністю їх походження (така класифікація називається генеалогічною). Спорідненість мов встановлюється за допомогою порівняльно-історичного методу і виявляється з наявності спільних рис та закономірних регулярних відповідностей їх лексичного складу, звук, елементів (фонем, звук, змін), морфем, словотворних компонентів та способів словотворення, спільності або подібності граматичного […]

Блазенська література →  10 Листопада, 2011

Блазенська література БЛАЗЕНСЬКА ЛІТЕРАТУРА — сатир. і дидактичні тв. переважно XV-XVI ст., в яких викриваються і засуджуються людські вади, згубні нахили і звички, моральні хиби і сусп. пороки крізь призму блазенства як культивування дурості або божевілля, як втілення вищої мудрості. Зародки Б.л. наявні у фольклорі багатьох народів (скажімо, в рос. казках про Іванушку), в Біблії, […]

Біографічний метод →  10 Листопада, 2011

Біографічний метод БІОГРАФІЧНИЙ МЕТОД — допоміжний спосіб вивчення літературири, який розглядає біографію та особистість письменника як чинники, що зпливають на його творчість. Серед прихильників біографічного методу існує різна оцінка його можливостей: від зизнання універсальності до допоміжного характеру методу. Особливе місце в його розробці належить видатному   французькому літератору Ш.Сент-Бьову (1804-1869), діяльність якого проходила в умовах утвердження […]