Що таке байка? →  6 Жовтня, 2011

Що таке байка? БАЙКА (лат. fabula — оповідь) — мала ліро-епіч. форма оповідного характеру, у віршах або прозі, шо має алегоричний інакомовний зміст, пов’язаний з повчанням, напучуванням, моралізаторством, який втілюється в образах людей, тварин, рослин, предметів і явиш навколишнього світу. Теорія Б. була розроблена у XVIII ст. нім. естетиком Г.Е.Лессінгом (“Про байку”), у XIX ст. […]

Термін “Бароко” →  5 Жовтня, 2011

Термін “Бароко” БАРОКО — напрям і стиль у л-рі та мист-ві ряду європ. країн кін. XVI — поч. XVIII ст. Термін виник у XVIII ст. у мист-вознавстві, перейшов до л-рознавства лише у XX ст., як найменування стилю і пізніше як назва напряму. Л-ра і мист-во Б. втілили якісні зміни іст. дійсності по завершенні доби Відродження, […]

Бардична поезія →  5 Жовтня, 2011

Бардична поезія БАРДИЧНА (БАРДИЗОВАНА) ПОЕЗІЯ (нім. Bardendichtung) —жанр.-етил, течія, шо постала внаслідок позірної етимології — зближення слова бард з лат. barditus (бардитус — бойова пісня давн. германців) і франц. barde (кінський обладунок, панцер), barde (закутий у панцер). Бард стало позначати в Б.п. вішуна-жерця-поета. У франц. л-рі — пасторальний преціозний роман О.д’Юрфе “Астрея” (1607-27). В нім. […]

Що таке “Байронізм” →  5 Жовтня, 2011

Що таке “Байронізм” БАЙРОНІЗМ — особливий понаднац. тип худож. світовідчуття, що набув відповідного втілення в системі жанр.-стильових рішень (формул) як один з найяскравіших проявів романтизму. В межах романт. худож. системи Б. був своєрідним типом митецького бунту, який закономірно виник у Європі на поч. XIX ст. отримав назву від прізвища англ. поета Дж. Г.Байрона, шо його […]

Що таке “Бардит”? →  5 Жовтня, 2011

Що таке “Бардит”? БАРДИТ (нім. Bardit або Bardiet) — автор, жанр.-тематична назва, яку вживав Ф.Клопшток шодо своїх “вітчизняних”, тобто нац.-патріотичних, драм і од іст. змісту. Його драм. трилогія “Битва Германа” (1769), “Терман і князі” (1784), “Смерть Германа” (1787), шо в ній виславлявся давн-ґерм. полководець, переможець римлян, була написана прозою, яка чергувалася з віршами. Ця типова […]

Що таке “Балаган”? →  5 Жовтня, 2011

Що таке “Балаган”? БАЛАГАН (від тур. bahha з перс, bala — ganeh) — відкрита кімната над гол. входом, буквально — високий будинок). 1. До кін. XVIII — поч. XIX ст. — розбірна, тимчасова будівля для торгівлі під час масляничних, великодніх та ін. свят на території Рос. імперії. 2. Подібна будівля для театр., естрадних, циркових майданних […]