Архів категорії »Літературознавство та літературна критика« Підписатися на цю статтю

Структура, завдання і статус компаративістики →  8 Лютого, 2013

Можна виокремити такі основні розділи сучасної літературної компаративістики: – порівняльно-історичне літературознавство (вивчення генетичних і контактних зв’язків); – рецептивна естетика, зокрема критична рецепція і перекладознавство; – типологічне дослідження літератури; – інтертекстуальні студії; – інтермедіальні студії (міжмистецьке порівняння – висвітлення зв’язків літератури з іншими видами мистецтва); – інтеркультуральні студії, зокрема постколоніальні студії, а також імагологія (розділ компаративістики, […]

Гуманітарні виміри наукової дисципліни →  8 Лютого, 2013

Стевен Тотосі де Зепетнек заманіфестував десять засад новітньої компаративістики («Літературна компаративістика: теорія, метод, застосування» 1998): Ключове значення отримує дослідний метод завдяки акцентуванню не лише на тому, що відбувається в рамках досліджуваного предмета, а й як відбувається. На противагу почуттю відрубності і самодостатності студій над окремою літературою сучасна компаративістика пропонує альтернативний і паралельний дослідницький стиль, що […]

Взаємини компаративістики із суміжними галузями →  8 Лютого, 2013

Зв’язок компаративістики з історією національного письменства та світової літератури і теорією літератури. Поняття світової літератури. Світова література не заперечує національних літератур і не протистоїть їм. Вона включає у своє річище не тільки літератури великих, а й менш чисельних націй, які ще не мали значних історичних традицій. Універсальне чи інтернаціональне аж ніяк не безнаціональне, воно виражається […]

Предмет порівняльного літературознавства →  8 Лютого, 2013

Порівняльне літературознавство – це галузь науки, яка займається зіставленням національних літератур, вивченням безпосередніх та опосередкованих взаємин між ними, їхніх подібностей і відмінностей. Однак на відміну від історіографічного дослідження, яке має монографічний характер, об’єкт порівняльного дослідження є, як мінімум, бінарним, тобто складається з двох співвідносних складових, котрі можуть бути не лише рівновеликими, а й неоднаковими за […]