Компаративна генологія: Теоретична та історична генологія →  7 Жовтня, 2012

І. Франко у «Слові про критику» зауважив, що літературне явище годі втиснути в ту чи іншу класифікаційну шухлядку. Річ у тім, що теоретична класифікація (тематична, жанрова чи стильова) заснована, як правило, на бінарній опозиції – наявності чи відсутності ознаки, яку виділено з-поміж інших як найістотнішу, тоді як у літературі «чистих форм» немає – існують численні […]

Компаративна генологія: Розвиток жанрової системи →  7 Жовтня, 2012

Генологія (жанрологія) стосується теоретичної та історичної типології літературних родів, жанрів (видів) і жанрових різновидів. Цією проблематикою наука цікавиться ще з часів «Поетики» Арістотеля, але назву дослідницького напряму – «генологія» – запровадив професор Сорбонни Поль ван Тіґем у міжвоєнному двадцятилітті XX ст., і вона увійшла в активний науковий обіг у 70-х роках. Розвиток жанрової системи Жанр […]

Розвиток літературної теорії та критики в добу Відродження →  6 Жовтня, 2012

Вивчаючи цей розділ, студент повинен перед усім пам”ятати, що звертаючись до активного вивчення античної літературної спадщини, гуманісти Відродження додержувалися принципів поетики й риторики Древньої Греції й Рима й прагнули осмислити їх відповідно до умов свого часу. Характер такого осмислення переважно визначався прихильністю до основних світоглядних систем епохи: ренесансної натурфілософії й неоплатонізму. Набула поширення тенденція нормативного […]

Взаємодія тексту з дійсністю →  6 Жовтня, 2012

Літературно-художній твір описує явища життя, реальні або фантастичні. Явища життя описуються і в текстах інших типів. Але порівняння літературно-художнього тексту із іншими текстами дає можливість помітити між ними певні розбіжності. Завдання документальних текстів, текстів-хронік – максимально повне або ж детальне відображення дійсності. А художній текст повинен не тільки повідомляти про щось. Його завдання – відтворювати […]

Ліричні жанри романтичної літератури →  5 Жовтня, 2012

Основний рід романтичної творчості – лірика. Навіть епічні твори (романи, новели) наскрізь ліричні, близькі по духу (часто й за формою) до ліричних творів. Оскільки романтики особливу увагу приділяють внутрішньому світу людини, почуттям, настроям. то, це гранично суб’єктивне, тобто ліричне мистецтво. Перетворення відбуваються з “давніми” жанрами, які залишаються в новій жанровій системі романтизму, хоча втрачають у […]