Практична реалізація стратегії розвитку інформаційного суспільства →  6 Лютого, 2013

Розвиток інформаційного суспільства в країнах СНД є вкрай важливим для виходу з кризи, забезпечення зайнятості та зростання економіки. Тому важливою подією, яка має виключне значення як для економічного, так і політичного розвитку, стало підписання і вступ в юридичну силу міжурядової “угоди про співробітництво держав – учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових […]

Літературознавчий та шкільний аналіз художніх творів →  27 Січня, 2013

Шкільний аналіз тексту починається, точніше, повинен починатися з аналізу літературознавчого. Однак, на наш погляд, цьому аспекту при підготовці учителів не приділяється належна увага, а вміння та навички літературознавчого аналізу розглядаються здебільшого як певна даність чи як генетична ознака учителя літератури. І справді: підготовка фахівця передбачає подібний результат. Але, по-перше, якщо такі навички студент-філолог і набуває, […]

Літературний процес та його специфіка →  17 Січня, 2013

Розглянемо основні літературні напрями, наявні в українській словесності, відповідно до основних етапів її розвитку. Українська література пройшла складний і тривалий процес становлення. Література XI-XIII століть традиційно поділяється дослідниками на періоди раннього, зрілого Середньовіччя та пізнього Середньовіччя (середина XIII – середина XV ст.). Середньовічна література – це етап розвитку світової літератури, який характеризується постанням єдності культур […]

Суб’єктна організація та просторово-часові параметри твору →  15 Січня, 2013

У художньому творі слід розрізняти об’єкт висловлення і суб’єкт висловлення. Об’єкт висловлення – все те, що зображується, і все те, про що розповідається: люди, предмети, обставини, ситуації, події. Натомість суб’єкт висловлення (носій мови) – це той, хто зображує і розповідає. Необхідну для даного твору суб’єктну форму обирає сам автор, і цей вибір зумовлюється ідейною позицією […]

Алгоритм аналізу епічного і драматичного твору →  14 Січня, 2013

Тематика: – сформулюйте тему твору, – визначте місце цієї теми у контексті створення тексту, – чи була тема дискусійною, – опишіть авторське бачення теми, специфіку його позиції (у порівнянні з сучасниками), – визначте прийоми і засоби розкриття цієї теми. Проблематика: – систематизуйте проблеми (економічні, соціальні, етичні, психологічні, філософські, політичні, історичні, культурні та ін.), – з’ясуйте […]

Література як вид мистецтва →  12 Січня, 2013

Поняття «література» було запроваджене в античній філології Цицероном, який так охарактеризував знання з граматики, за доби Ренесансу згадане поняття стало охоплювати найрізноманітніші писані тексти, часто призначені для задоволення «утилітарних потреб людини» (М.Грушевський). Водночас саме тоді література як «красне письменство» виокремилася із синкретичної творчості (фольклорного і релігійного обряду, в якому художнє слово відігравало принципову роль) і […]

Вища освіта України до приєднання до Болонського процесу (1991 – 2005 рр.) →  11 Січня, 2013

Що відбувалося з вищою освітою України в часи незалежності до її приєднання до Болонського процесу (1991 – 2005 рр.): – прийнято перші закони незалежної України, зокрема «Про освіту» та «Про вищу освіту»; – розпочинається процес вирівнювання освітніх потенціалів регіонів за критерієм кількості студентів на 10 тис. населення, створюються нові навчальні заклади або їх філії. Проте процес […]

Англомовні евфемізми, що використовуються для позначення органів влади →  18 Грудня, 2012

Фразеологія це один із самих цікавих розділів мовознавства. Ця наука допоможе Вам не тільки вивчити англійські фрази, але й орієнтуватися в приблизному значенні ідіом. Я цікавлюся цією наукою, тому вирішив поділитися одним з моїх досліджень. Більша частина політичної лексики проникла в евфемістичний словник в 60-і рр. ХХ ст. під час війни США у В’єтнамі. Спеціально […]

Засоби масової комунікації та інформації у сучасному інформаційному суспільстві →  23 Листопада, 2012

Комунікація як одна з форм повсякденної діяльності людей знайома кожному. Комунікацією є й дружня бесіда, і сприйнята аудиторією телевізійна програма або публіцистична стаття, і отримані на землі сигнали із супутника, і обмін враженнями про картину, побачену в музеї. У різних визначеннях цього терміну означено важливі характеристики поняття «комунікація» – те, що це: а) процес; б) […]

Визначення потенціалу малого підприємництва →  22 Листопада, 2012

Малі підприємства як найбільш гнучкі економічні утворення, як і малий бізнес в цілому, є потужним інструментом пожвавлення, реформування і стабілізації економіки. Однак ці функції малий бізнес здатний виконувати лише при певному інституціональному устрої економіки, стані кредитно-фінансової системи, інвестиційному кліматі та макроекономічної ситуації в країні. Як свідчать дані офіційної статистики, в Україні за період з 2006 […]