Природна вентиляція, область застосування: переваги і недоліки, принципи розрахунку →  6 Березня, 2010

Природна вентиляція, область застосування: переваги і недоліки, принципи розрахунку За типом повітрообміну природну вентиляцію поділяють на загальнообмінну неорганізовану та загальнообмінну організовану, яка базується на аерації. Загальнообмінна неорганізована природна вентиляція (інфільтрація, або природне провітрювання) — здійснюється зміною повітря у приміщенні через нещільності в огородженнях і елементах будівельних конструкцій, завдяки різниці тиску ззовні й всередині приміщення. Такий […]

Захист працюючих від теплових випромінювань →  4 Березня, 2010

Людина постійно перебуває у процесі теплової взаємодії з навколишнім середовищем. Для того, щоб фізіологічні процеси в організмі людини відбувалися нормально, тепло, що виділяється організмом людини, повинне повністю виводитися в навколишнє середовище. Порушення теплового балансу може призвести до перегрівання або до переохолодження організму людини і, зрештою, до втрати працездатності; втрати свідомості та до теплової смерті. Величина […]

Заходи щодо оздоровлення повітря робочої зони (загальна характеристика) →  2 Березня, 2010

Заходи щодо оздоровлення повітря робочої зони (загальна характеристика) Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища на виробництві та захисту працюючих включають: вилучення шкідливих речовин з технологічних процесів, заміна шкідливих речовин менш шкідливими і т. п. Наприклад, свинцеві білила замінені на цинкові, метиловий спирт — іншими спиртами, органічні розчинники для знежирювання — миючими розчинами на […]

Нормування параметрів мікроклімату →  28 Лютого, 2010

Нормування параметрів мікроклімату Створення оптимальних метеорологічних умову виробничих, приміщеннях є складною задачею, вирішити яку ножна такими заходами та засобами. Удосконалення технологічних процесів та устаткування. Впровадження нових технологій та обладнання, які не пов’язані з необхідністю проведення робіт в умовах інтенсивного нагріву дасть можливість зменшити виділення тепла у виробничі приміщення. Наприклад, заміна гарячого способу обробки металу — […]

Процес горіння – види та фактори пожежі →  27 Лютого, 2010

Процес горіння – види та фактори пожежі Горіння це екзотермічна, реакція окислення речовини, яке супроводжується виділенням диму та (або) виникненням полум’я і (або) свічення. Для виникнення горіння необхідна наявність горючої речовими, окислювача та джерела запалювання. Розрізняють два види горіння: повне— при достатній кількості окислювача, і неповне — при нестачі окислювача. Продуктами повного горіння є діоксид […]

Нормування чистоти повітря робочої зони →  26 Лютого, 2010

Шкідливі речовини, що потрапили в організм людини, спричинюють порушення здоров’я лише в тому випадку, коли їхня кількість у повітрі перевищує граничну для кожної речовини величину. Під гранично допустимою концентрацією (ГДК) шкідливих речовину повітрі робочої зони розуміють таку концентрацію, яка при щоденній (крім вихідних днів) роботі протягом 8 годин чи іншої тривалості (але не більше 10 […]

Причини пожеж – Основні нормативні документи →  25 Лютого, 2010

Причини пожеж – Основні нормативні документи Для успішного проведення протипожежної профілактики на підприємствах важливо знати основні причини пожеж. На основі статистичних даних можна зробити висновок що основними причинами пожеж на виробництві є: необережне поводження з вогнем; незадовільний стан електротехнічних пристрою порушення правил їх монтажу та експлуатації; порушення режимів технологічних процес»; несправність опалювальних приладів та іюрувямня […]

Характеристики повітря робочої зони, їхній вплив на організм людини →  24 Лютого, 2010

Характеристики повітря робочої зони, їхній вплив на організм людини Для створення нормальних умов виробничої діяльності необхідно забезпечити не лише комфортні метеорологічні умови, а й необхідну чистоту повітря. Внаслідок виробничої діяльності у повітряне середовище приміщень можуть надходити різноманітні шкідливі речовини, що використовуються в технологічних процесах. Шкідливими вважаються речовини, що при контакті з організмом людини за умов […]

Система електрозахисних засобів. Перша допомога потерпілим при ураженні електричним струмом →  23 Лютого, 2010

Система електрозахисних засобів. Перша допомога потерпілим при ураженні електричним струмом Електрозахисні засоби — це переносні засоби, призначені для захисту людей, які працюють з електроприладами, від ураження електричним струмом, від дії електричної дуги та електромагнітного поля. За призначенням електрозахисних засобів умовно поділяють на ізолювальні, огороджувальні та допоміжні. Ізолювальні електрозахисні засоби призначені для Ізоляції людини від частин […]

Основні обов’язки працівників з питань охорони праці →  22 Лютого, 2010

Основні обов’язки працівників з питань охорони праці Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці (ст. 18). Працівник зобов’язаний: знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного Та індивідуального захисту; додержуватись зобов’язань щодо охорони праці передбачених колективним договором (угодою, трудовим […]