Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом →  11 Лютого, 2010

Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом Сила струму. Зі зростанням сили струму небезпека уражання ним тіла людини зростає. Розрізають порогові значення струму (при частоті 50 Гц): пороговий відчутний струм — 0,5-1,5 мА при змінному струмі й 5-7 мА при постійному струмі; пороговий невідпускний струм (струм, що викликає при проходженні через тіло людини […]

Яку інформацію дає код галузевих нормативних актів з охорони праці? →  10 Лютого, 2010

Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) — це правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими або галузевими. Галузеві принципи підкреслюють особливості конкретної галузі права і нарівні з предметом і методом сприяють індивідуалізації галузі як […]

Дія електричного струму на організм людини. Види травм, причини →  9 Лютого, 2010

Дія електричного струму на організм людини. Види травм, причини Широке використання електроенергії у всіх галузях народного господарства зумовлює розширення кола осіб, які експлуатують електрообладнання. Тому проблема електробезпеки при експлуатації електрообладнання набуває особливого значення. Аналіз нещасних випадків у промисловості які супроводжуються тимчасовою втратою працездатності потерпілих, свідчить про те, що кількість травм, викликаних дією електрики, порівняно невелика […]

Пільги і компенсації за важкі й шкідливі умови праці →  8 Лютого, 2010

При укладанні трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права і пільги компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства колективного […]

Іонізуючі випромінювання: методи і засоби захисту →  7 Лютого, 2010

Іонізуючі випромінювання: методи і засоби захисту Захист від іонізуючих випромінювань може здійснюватись шляхом використання таких принципів: використання джерел з мінімальним випромінюванням шляхом переходу на менш активні джерела, зменшення кількості ізотопу; скорочення часу роботи з джерелом іонізуючого випромінювання; віддалення робочого місця від джерела-іонізуючого випромінювання; екранування джерела іонізуючого випромінювання. Екрани можуть бути пересувні або стаціонарні, призначені для […]

Принципи державної політики в області охорони праці →  6 Лютого, 2010

Законодавство про охорону праці ґрунтується на положеннях, які відповідають Конституції України. Статті 43,45,46,49,50,53, 56 і 64 Конституції України гарантують право громадян України на працю, відпочинок, охорону здоров’я, медичну допомогу та страхування, а також у випадку повної часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, у старості та в інших випадках. Законодавчі документи та положення з охорони […]

Іонізуючі випромінювання: види, вплив на організм людини, характеристики, нормування →  5 Лютого, 2010

Іонізуючі випромінювання: види, вплив на організм людини, характеристики, нормування До іонізуючих відносяться корпускулярні випромінювання, що складаються з частинок з масою спокою, яка відрізняється від нуля (альфа-бета-частинки, нейтрони) та електромагнітні випромінювання (рентгенівське та гамма-випромінювання), які при взаємодії з речовинами можуть утворювати в них іони. Альфа-випромінювання — це потік ядер гелію, що випромінюється речовиною при радіоактивному розпаді […]

Яку інформацію дає код міжгалузевих нормативних актів з охорони праці? →  4 Лютого, 2010

Державні нормативні акти про охорону праці (ДНАОП) — це правила, Стандарти, норми, положення» інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП можуть бути міжгалузевими або галузевими. Міжгалузевими називаються принципи, що діють відразу в кількох галузях права. Більшість принципів мають міжгалузевий характер, бо більш-менш […]

Електромагнітні випромінювання: методи і засоби захисту →  3 Лютого, 2010

Електромагнітні випромінювання: методи і засоби захисту Для зменшення впливу ЕМП на персонал та населення, яке знаходиться у зоні дії радіоелектронних засобів, потрібно вжити ряд захисних заходів. До їх числа можуть входити організаційні, інженерно-технічні та лікарсько-профілактичні. Здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів покладено передусім на органи санітарного нагляду. Разом із санітарними лабораторіями підприємств та установ, які використовують […]

Відповідальність підприємств за порушення законодавства про охорону праці →  2 Лютого, 2010

Законодавством передбачено застосування правових санкцій до підприємства, де не виконуються вимоги щодо охорони праці. Відповідно до ст. 31 Закону України «Про охорону праці» за порушення нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань безпеки, охорони праці й виробничого середовища підприємства, установи, організації можуть притягатись органами державного нагляду за охороною […]