Архів категорії »Основи екології« Підписатися на цю статтю

Курс “Основи екології” – питання та відповіді →  5 Січня, 2010

Ще кілька питань щодо модульного контролю з курсу “Основи екології”. Правильні відповіді будуть виділені окремим шрифтом (напевно жирний + курсив) 1) Забезпечення екологічної безпеки здійснюється шляхом: -запровадження нових форм контролю за діяльністю підприємств; -встановлення та дотримання екологічних вимог, стандартів та норм; -запровадження високоефективних очисних споруд на виробництві. 2) Які виділяють види управління охороною навколишнього природного […]

12 перевірочних питань з теми “Основи екології” →  5 Січня, 2010

12 перевірочних питань з теми “Основи екології” (є кілька варіантів відповіді, правильні відповіді виділені жирним шрифтом + курсив) 1) Під впливом негативної дії яких типів факторів відбувається деградація природного середовища? -порівняно незначних за силою, але тривалих за часом та разових катастрофічних; -незначних за силою і не тривалих за часом та неодноразових катастрофічних; -разових катастрофічних та […]

Продовження перевірки знань з “Основ Екології” →  4 Січня, 2010

За допомогою яких явиш відбуваються динамічні зміни в біоценозі? шляхом послідовних змін стану біоценозів місцевості – сукцесій. Первинна сукцесія це: заселення організмами незайманої території (оголеної материнської породи). Вторинна сукцесія — це: відновлення властивого даній місцевосці угруповання після завданих ушкоджень. Біоіндикаторами називають живі організми які: за наявністю, кількістю та інтенсивністю розвитку сигналізують про стан навколишнього середовища; […]

Питання та відповіді на тему “Основи Екології” →  4 Січня, 2010

Хто перший запропонував термін екологія? Геккель; Що означає в дослівному перекладі з грецької екологія? наука про дім (помешкання); Екологія — це наука … про взаємовідносини живих істот та їх угруповань з навколишнім середовищем; Серед завдань екології на сучасному етапі основними є такі: вивчення загального стану біосфери та прогнозування її подальшого розвитку; Скільки законів, правил та […]